Suvised kunstipäevad kunsti ja mängudega

Põltsamaa kunstikooli eestvõttel kogunesid suvistele kunstipäevadele erinevas vanuses lapsed, kelle lühikest kunstinädalat aitasid sisustada ringijuhid ja Põltsamaa Kunstikooli juhendajad. 

Tekstiilikunstnikust ringijuhi Piret Järve sõnul sai esmaspäevast kolmapäevani kunstikooli abiga teoks järjekordsed lastele mõeldud kunstipäevad. Piret Järv ütles, et tänavu on eriline rõhk pandud mere ja vee teemale. Rahvale väga meeldinud suur tantsupidu oli seekord mere teemaline ning hiljuti said Tallinnas teoks merepäevad, mille vastu inimesed suurt huvi ilmutasid. Seetõttu otsustati ka Põltsamaa Kunstikooli korraldatavad suvised kunstipäevadki siduda vee teemaga. 

Puhati uusi mänge tundma õppides

Põltsamaadki läbib jõgi ning seetõttu valiti esimese päeva tegevuseks purje valmistamine. Valmis saanud puri oli tuult püüdmas lossihoovi lipumasti külge kinnitatuna  Piret Järve sõnul on neil plaanis valmis teha väikesed lipud, mis purje ümber pannakse. Lipud hakkavad tähistama laste poolt merereisil avastatud saari. Mängudki, mida mängiti, olid enamjaolt mere- ja veeteemalised. Näiteks ujutasid lapsed esimesel esmaspäeval jõe peal paberist volditud laevukesi.

Lisaks mereteemalistele mängudele mängiti ka päris vanu rahvuslikke mänge. Ikka selleks, et lapsed neid mänge tundma õpiksid ja need põlvest põlve edasi kanduksid,“ selgitas ringijuht. Mängud on vajalikud kunstipäevade põhitegevuse – joonistamisest väsinud käte puhkamiseks ja vaimu värskendamiseks. Maalimine on iseseisev ja keskendumist nõudev tegevus, mistõttu ei teki omavahel head kontakti.

Mängimine aitas lapsi ühendada,“ lausus Piret Järv. Enamik kunstipäevadel osalejatest olid küll kohalikud lapsed, kuid oli ka kaugemalt tulnuid. Mõned neist olid veetmas suvist koolivaheaega vanavanemate juures.

Üles pandi ka näitus kunstipäevadel osalenud laste töödest. Väiksemate laste tööd valmisid sealsamas kunstipäevade toimumise paigas, ent suuremad lapsed võisid ise endile maalimiseks sobiva paiga ja objekti linnas välja valida.  

Teine vahetus tuleb augustis

Piret Järve sõnul oli väga tubli maalija Uku Jürgenson, kes tuli kohale teistest varem ja pani pintsli käest kõige viimasena. Uku enda sõnul päris koolis ta veel ei käigi, küll aga võtab osa kunstikooli tööst. Eriti meeldib talle loodust ja loomi joonistada. Ka laste ühistööna valminud purje joonistamisel oli Uku osaline. Minu maalitud on purje alumine osa,“ rääkis poiss. Kunstikoolis lubas Uku kindlasti edasi käia.

Kunstikooli juhataja Ethel Hakkaja sõnul alustasid nad laste kunstipäevade korraldamisega juba 12 aastat tagasi. Alguses oli ettevõtmise vedajaks Ethel Hakkaja, siis Lia Peets, Anna Mägi.  Hiljem võtsid juhirolli üle ringiõpetajad.

Ühelt poolt tahame kunstipäevade kaudu lastele suvist tegevust pakkuda. Teisalt tegutseme siin kunstikoolis ikkagi selle nimel, et kunsti tegemist inimesteni viia ja kunsti loomisel kaasa tegemise võimalust pakkuda,“ kõneles kunstikooli juht.

Huvi kunstilaagri vastu on suur ja tavaliselt on ühes vahetuses osalenud 10-15 last. Mingil aastal osales siinsetel suvistel kunstipäevadel kahes vahetuses kokku 40 last. Tavaliselt võetakse meiega kontakti ajalehes ilmunud reklaami peale, ent eks informatsioon liigub ka suust-suhu,“ rääkis Ethel Hakkaja.

Oluline on, et enamik kunstipäevadest osa võtvatest lastest ei osale kunstikooli töös. Sellest kunstialasest suvisest üritusest on osa võtnud isegi Moskvast ja Soomest pärit lapsi. Ethel Hakkaja sõnul pole kunstis olemas andetuid inimesi ja ammugi veel laste hulgas. Eelkõige peab olema tahe midagi luua, sellest kasvab välja ka tulemus,“ julgustas kunstikooli juht lapsi kunstipäevadest ka edaspidi aktiivselt osa võtma.

Tegelikult viikase lastele korraldatavaid kunstipäevi läbi kahes vahetuses. Tänavuste kunstipäevade teine vahetus saab teoks 17-19 augustil.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus