Suurendame valdade ühinemistoetusi

Valdu ei tohi ühendada sunniviisiliselt, kuid seda soodustada ja toetada tuleks. Väga väikeste omavalitsuste osakaal suureneb pidevalt ja see on tõsiselt muret tekitav. Kahes kolmandikus omavalitsuses on alla 3000 elaniku. On selge, et lähiaastail võivad omavalitsuste väiksusest tingitud probleemid süveneda. Esmajärjekorras kannatab võime pakkuda elanikele piisavas mahus kvaliteetseid teenuseid ning arendada infrastruktuure.

Valdade liitudes tekib võimalus luua keskkond, kus inimestel on motivatsiooni elada ja töötada. Kui tulubaas on suurem, siis on omavalitsusüksus võimeline tegema investeeringuid, välja ehitama teid, pakkuma paremaid teenuseid ja looma parema elukeskkonna.

Tulevikuplaane tehes peame olema konservatiivsemad ja ettevaatlikumad, sest Eesti riigis on tulemas majandusklikult raskemad ajad.

Kui viimase nelja aasta jooksul on kohaliku omavalitsuse üksuste maksutulud kahekordistunud, siis majanduses ees ootavad raskemad ajad eeldavad rahadega ettevaatlikumat ümberkäimist kui eelnevatel aastatel.

Eesmärgiks on kaitsta tulubaasi praegust taset. Väga oluline on teha koostööd, et tekiksid tugevad omavalitsusliidud ja omavalitsused. Raskeid aegu aitavad üle elada ka Euroopa Liidu rahad.

Linnade ja valdade päevad toimuvad 27. ja 28. veebruaril Tallinnas.

SIIM KIISLER,
regionaalminister

blog comments powered by Disqus