Süstemaatilised pisivargused tuleb nimetada kuriteoks

IRL tõstatas nn pisivargustega seonduva temaatika juba 2007. aasta lõpul ja pidas vajalikuks alustada sellele mõistliku seadusandliku lahenduse otsimist. Riigikogu õiguskomisjon on pärast paarikuulist arutelu jõudmas konsensulikult arusaamale, et korduva ehk süstemaatilise varguse taaskriminaliseerimine on vajalik.

Nimetatud teemaga seonduva rakendusliku probleemina käsitleti IRL fraktsiooni koosolekul ka varastatud asjade realiseerimise tõkestamist. Lisaks käsitleti varguste statistikat, mis on suurenenud pidevalt alates eelmise aasta 15. märtsist, mil korduvad pisivargused dekriminaliseeriti.

IRL fraktsioon on seisukohal, et olukord, kus korduvaid vargusi samade inimeste poolt käsitletakse ainult väärteona, riivab ühiskonna õiglustunnet. Selliseid süstemaatilisi kuritegusid tuleb käsitleda kriminaalkuritegudena. Seda näitab veenvalt ka viimase aasta praktika, mil kurjategijatel on tekkinud alla tuhande krooniste varguste toimepanemisel sisuliselt karistamatuse tunne.

Riigikogu õiguskomisjon otsustab oma homsel istungil karistusseadustiku muutmise seaduse eenõu algatamise, mille täiendamisega muudetakse süstemaatiline vargus kriminaalkuriteoks. Sarnane sätestus kehtis ka kuni 2002. aasta 1. septembrini ja selle alusel järgneks kriminaalvastutus siis, kui isik paneb kolmandat korda toime varguse, olenemata sellest, kas eseme väärtus jääb alla või üle 1000 krooni.

KEN-MARTI VAHER,
Riigikogu õiguskomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus