Suitsuandur on eluliselt tähtis abimees

2007. aastal on Lõuna-Eesti kuues maakonnas ? Jõgevamaal, Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal ? tulekahjus hukkunud 29 inimest, kõik kodudes. Kas pole kurb statistika?! Tegelikult saab iga inimene ise oma kodu tuleohutumaks muuta ja üks lihtne abivahend selleks on suitsuandur.

Päästeameti korraldatud kampaania ?Kodu tuleohutuks? raames viidi kevadel läbi uuring, et selgitada elanike tuleohutusalast teadlikkust. Uuringu tulemusena saime teada, et Eesti elanikud ei pea tulekahju puhkemist oma eluruumides eriti tõenäoliseks ja et suitsuandur on hinnanguliselt vaid 16% kodudest. Ligikaudu kolmandikus nendest peredest, kus suitsuandur puudub, ei peetagi seda vajalikuks.

Põhjendatakse erinevalt

Inimesed põhjendavad suitsuanduri puudumist või selle mittevajalikkust erinevalt, kuid peamiselt toodi välja, et eluruumis pole küttekollet ega suitsetajaid. Kuid küttekolded ja suitsetamine pole sugugi ainsad tulekahju põhjustajad; järelevalveta jäetud põlev küünal või katkised elektrijuhtmed ja elektriseadmed on samasugused ohuallikad. Seega võib öelda, et 84% Eestimaa peredes, kus puudub suitsuandur, on oht kaotada oma vara, veelgi hullem ? enese või oma lähedaste elu.

Alles hiljuti toimus Valgamaal Puka alevikus korteripõleng, mis lõppes tänu suitsuanduri hoiatavale signaalile õnnelikult. Tulekahjust teatas majaelanik, kes oli ärganud naaberkorteris tööle hakanud suitsuanduri signaali peale. Tänu õigeaegsele teatesaamisele ning kiirele reageerimisele jõudsid päästjad tule leviku piirata ning inimesed kannatada ei saanud.

Teadlikkus kasvab

Heameelt teeb asjaolu, et üldsuse teavitamist suitsuanduri vajalikkusest peab oluliseks suurem osa inimestest. See näitab, et inimeste teadlikkus tuleohutuse parandamise võimalustest kasvab.

Inimestele, kellel juba on kodus suitsuandur, tuletame meelde, et anduri patareisid tuleb kontrollida kord nädalas. Suitsuandurit regulaarselt hooldades teeb väike elupäästja õnnetuse korral oma töö ning päästab teie elu ja vara. Lisainfot suitsuanduri, selle paigaldamise ja hooldamise kohta leiate internetileheküljelt www.kodutuleohutuks.ee.

Suitsuandur muutub elamutes kohustuslikuks 2009. aasta 1. juulist. Lõuna-Eesti Päästekeskus on koostöös kohalike omavalitsustega Lõuna-Eesti kuues maakonnas kodudesse paigaldanud ligikaudu 1000 suitsuandurit. Kõik soovijad on saanud ka tuleohutusalaseid nõuandeid.

        Väga riskantne on ootama jääda, millal kell kukub ja suitsuandur kohustuslikuks muutub ? hooli oma lähedaste elust, paigalda suitsuandur ja maga rahulikult juba täna öösel!

ERKI REMMELKOOR,
Lõuna-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja

blog comments powered by Disqus