Südamepäev toob kokku Põhja- ja Baltimaade toitumiseksperdid

Eeloleval pühapäeval tähistatakse maailma südamepäeva, mille tänavune tunnuslause on “Tööta südamega“. Tervise Arengu Instituut (TAI) tähistab südamepäeva rahvusvahelise konverentsiga, mille teema on toitlustamine töökohtadel.

Konverentsil “Parem toit töökohal – Põhjamaade ja Baltimaade kogemused“ tutvustatakse Põhjamaades läbi viidud teaduslikke uuringuid ja programme ning parimaid praktikaid sellest, kuidas töökohal pakutav toit mõjutab inimeste tervist ning töövõimet. Konverents on üheks esimeseks teetähiseks sellesuunaliste ettevõtmiste kavandamiseks ka Eestis.

Ehkki Eestimaa inimeste toitumisharjumused on iseseisvusaastatega oluliselt paranenud, ei saa praegusi toitumisharjumusi samuti tervislikeks pidada, seda just südametervise seisukohast. Töötav inimene sööb vähemalt ühe oma päevasest toidukorrast töökohal, mistõttu on selle toidu koostis oluline tasakaalustatud toitumise ja hea tervise tagamiseks. 

Uuringud on näidanud, et töökohal pakutava toidu kaudu on võimalik kujundada inimeste toitumisharjumusi ning vähendada seeläbi riski haigestuda kroonilistesse haigustesse juba tööealises eas. Euroopas seostatakse ligikaudu kolmandikku tööealise elanikkonna südame- veresoonkonnahaigustest kehva ja tasakaalustamata toitumisega.

Baltimaades on töökohale suunatud tervise edendamise programmidega alustatud alles viimastel aastatel. Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustik loodi 2005. aastal 20 ettevõtte baasil ning selle liikmete hulk on viimasel paaril aastal jõudsalt kasvanud. Hetkel kuulub võrgustikku sadakond organisatsiooni. Üle poole liikmeskonnast moodustavad suurettevõtted saja ja enama töötajaga. Kaks kolmandikku neist on eraettevõtted, ülejäänud avaliku sektori asutused.

Valdav enamik (80 protsenti) liitunutest tegutseb Tallinnas ning Harjumaal.

Konverentsi “Parem toit töökohal – Põhjamaade ja Baltimaade kogemused“ peaesineja on dr Glorian Sorensen Ameerika Ühendriikidest Harvard School of Public Health’ist. Kokku saab kahe päeva jooksul kuulata üle 20 ettekande. 

Konverentsi ingliskeelne programm, ja hiljem ka ettekanded, on kättesaadavad aadressil  http://www.foodandwork.conference.aau.dk/

Südamepäevaga seonduvalt on Eesti Haigekassa ja Celsius Healthcare koostööna ilmunud ka uued trükised südame tervise hoidmisest: “Õnnelik süda. Kuidas vältida haigestumist südame- veresoonkonnahaigustesse?“ ning “Tervisepäevik kõrgvererõhktõvega patsiendile“. Neid trükiseid saab alates oktoobrist oma perearstilt.

Maailma südamepäeva info leiab aadressilt www.world-heart-federation.org/what-we-do/world-heart-day/world-heart-day-2009/

iii

MARIS JAKOBSON, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus