Struktuurifondide kasutuse venimine looduskaitses on lubamatu

Erakond Eestimaa Rohelised (EER) saatis keskkonnaminister Jaanus Tamkivile kirjaliku küsimuse EL struktuurifondide vahendite kasutuse venimise kohta.

iii
Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite tõhus kasutus võimaldaks parandada meie keskkonnakaitse olukorda ja ühtlasi elavdaks kohalikku majandust, mis on eriti oluline majandussurutise tingimustes. Vastastikust kasu tooksid näiteks investeeringud looduse mitmekesisuse kaitseks vajalikku tehnikasse, kariloomadesse ja infrastruktuuri. Need plaanid on kohalikud looduskaitsetöötajad huvirühmadega kooskõlastanud ja ammu ette valmistatud ning ootavad ellurakendamist.

iii
Paraku on vastavate rakendusmehhanismide ettevalmistamine keskkonnaministeeriumi haldusalas lubamatult kaua veninud. Määruse meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine” tingimustest toetuse avatud taotlemise korral kinnitas keskkonnaminister alles käesoleva aasta 28. juulil, kuigi selle aluseks olev valitsuse määrus pärineb juba 19. aprillist. Veelgi arusaamatum on, miks venib juba vastu võetud määruse rakendamine, samuti miks ei ole kinnitatud teisi struktuurifondide rakendamiseks vajalikke määrusi.

iii
Paistab, et keskkonnaministeeriumi juhtkond ei ole endale teadvustanud, et  investeeringud kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaastiku, sealhulgas EL direktiividega kaitstud poollooduslike elupaikade kaitseks tehnika ja kariloomade soetamiseks on hädavajalikud. Nimetatud investeeringud aitaksid elavdada ka meie ääremaade majandust ning nendega venitamine takistab meie majanduse taastumist. On lubamatu, et keskkonnaministeeriumi haldusalas venivad investeeringud, mis aitaksid kaitsta looduse mitmekesisust ja elavdada maamajandust.

iii
Rohelised peavad hädavajalikuks struktuurifondide kiiret kasutuselevõttu keskkonnasektoris.

ALEKSEI LOTMAN, Riigikogu EER fraktsiooni liige

blog comments powered by Disqus