Stabiilsust ja võimalust uute ettevõtmistega edasi minna

Vooremaa toimetuse uue aasta küsitlusele vastanud ootavad alanud aastalt eelkõige stabiilsust ja võimalusi uute ettevõtmistega edasi minna.

Puurmani vald

Puurmani vallavanema Rauno Kuusi sõnul võidakse ehk tuleval sügisel hea õnne korral uue kultuuri- ja spordihoone ehitusel kopp maasse lüüa.

“Teeme projekti väiksemaks, seejärel esitame siseministeeriumi, et saaksime Kohalike Omavalitsuste Investeeringute Programmi (KOP) nimekirja. Et teistest objektidest on raha üle jäänud, on meil õigus sellele pretendeerida. Kui mahume etteantud piiridesse ja saame raha, tuleb hakata ehitushanget ette valmistama,” rääkis vallavanem.

“Uus maja tuleb väiksem, sinna mahuvad spordisaal ja raamatukogu. Kultuurimaja saalist loobume, sest meil on loss, kus saab kontserte korraldada. Suuremate ürituste jaoks on võimalik spordisaali põrand katta ning pidusid seal korraldada. Maja tuleb liimpuidust taladega ning näeb päris hea välja,” lisas Kuus.

Vald on abivallavanem Arvo Pennoneni sõnul esitanud ka Leader-programmi taotluse tööõpetuse majja köögiseadmete soetamiseks. See võimaldab tütarlastel tööõpetuse majas kodundustunde läbi viia, aga samas ka noortele kokanduskursusi või muud sarnast korraldada. Vallavanema hinnangul peaks maja olema kasutusel ka alevi ja lähiümbruse elanike jaoks ja pidevalt, mitte ainult koolitundide läbiviimiseks.  

Mustvee linn

Mustvee Õmbluse juhataja ja omanik Anatolia Lunina loodab, et ettevõte ei kaota uuel aastal tellijaid ning tellijad on oma majandustegevuses igati edukad. “Ma ei looda, et hakkame šokolaadi sees ujuma, kuid usun, et stabiliseerumine jätkub,” kinnitas naine. Tema sõnul on ettevõte suutnud oma nišis vastu pidada ja püsima jäänud. “Meie tellijad on meisse uskunud ja meie tööga rahule jäänud. Sellepärast usume nüüd, et tegutseme edasi.”

Mustvee linnaraamatukogu juhataja Laidi Zalekešina ütles, et nad tegelevad naabrinaisega palju omaalgatusega, kuid üks ilus asi jäi linna tegemata. “Loodame sellega kevadel ühele poole saada, aga sellest praegu pikemalt ei räägi – las olla üllatus!” Siiski soostus ta pisut saladuskatet kergitama ja tunnistas, et plaan on luua midagi lillepaatide stiilis. 

Torma vald

Torma lasteaia juhataja Kaja Ivask tunneb uuele aastale mõeldes rõõmu sellest, et vallavalitus plaanib jätkata lasteaiamaja renoveerimist. “Jääb loota nende plaanide elluviimist,” ütles ta.

Torma vallavalitsuse vanemmaakorraldaja Ülle Soodla ootab lund, et saaks talvemõnusid nautida.

“Oleme optimistlikumad, positiivsemad, sõbralikumad, heatahtlikumad ning ärme unustame oma lähedasi ja sõpru,” ütles Soodla uuest aastast rääkides.  

Ettevõtja Ain Aru ootab uuelt aastalt stabiilset arengut ja vähem ilmaolude ekstreemsusi. 

Tabivere vald

Tabivere Huvikooli juhataja, Maarja-Magdaleena segakoori dirigent Liia Koorts:

“Uue  aasta plaanid on seotud ikka huvikooliga — tahaksin, et ka poisid seal rohkem meelepärast tegevust leiaksid. Meeles mõlgub näiteks motoring.

Aga kui üldisemalt uueks aastaks midagi soovida, siis tahaksin, et inimesed oleksid sallivamad, mõistaksid ja kuulaksid üksteist.” 

Jõgeva Majandusühistu Saadjärve kaupluse juhataja Liivi Sokmann:

“Uuel aastal loodan muidugi meie kaupluse uude majja järjest rohkem rõõmsaid ja rahakaid ostjaid! Suuremad ootused on suunatud soojale ja valgele ajale, kui järve ääres käima hakatakse ja üldse rohkem  ringi liigutakse. Meie pood on ju nüüd maanteele hästi näha, ehk pööratakse autoninad sagedamini ka Tabivere aleviku suunas.

Veel soovin ja loodan stabiilsust: head tervist, tööd ja teenistust nii oma perele kui teistele. Kui meil igaühel eraldi hästi läheb, edeneb elu igas valdkonnas ja kõigil.” 

Pala vald

Merle Müür Pala vallast Assikverest

“Kui mõelda 2012. aastale, siis minu ootused  on aastast aastasse ikka samad. Ei taha ma Päikest ega ka mitte Kuud, vaid sooviksin, et minu pere, lähedased ja tuttavad oleksid õnnelikud. Õnnelike inimestega on hea koos olla.” 

Sääritsa külas asuva Sauli talu perenaine Ell Veider peab 2012. aasta peale mõeldes oluliseks, et kõigil inimestel oleks võimalikult hea tervis.        

“Poliitikale mõeldes loodan, et oleks vähem surutust ja ennekõike hakkaksid paremad tuuled puhuma maarahvale,” lisas ta. 

Põltsamaa vald

Ettevõtja, Põltsamaa vallavolikogu liige, Kamari külavanem Indrek Eensalu:

“Põltsamaa valla jaoks soovin, et eelarve tulubaas jääks vähemalt endisele tasemele või pigem natuke kasvaks. Sel juhul saaks tõsta näiteks valla haridustöötajate palkasid, mida kriisi ajal langetati. Jätkata tuleks Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna ühinemise protsessi. Jätkuma peaks ka Lustivere kultuurimaja remont ja pooleliolev Kuningamäe terviserada tuleks valmis ehitada. Loodan, et algaval aastal saab uuendatud ka Kamari tenniseväljak. Samuti oleks hea, kui suudaksime algaval aastal edasi liikuda kergliiklustee rajamise protsessiga Põltsamaa Ametikooli juurest kuni Kamari paisjärveni. Ka veetralli tahaks vähemalt sama heal tasemel läbi viia, nagu see tänavu õnnestus.” 

MTÜ Lustivere Hooldekodu juhatuse esimees, MTÜ Esku Külaselts juhatuse esimees Hille Uus:

“Uuel aastal oleks minu unistuseks, et Eskust Pilistvereni kulgev kruusatee saaks mustkatte alla. Samuti soovin, et Eskust Põltsamaale plaanitava kergtee rajamise idee kas või väikese sammu võrra edasi liiguks. Lustivere Hooldekodu juhina tahan uuel aastal jõuda niikaugele, et juba tükk aega plaanis olnud tervisekeskuse ehitus käima läheks. Külaseltsi juhina loodan, et vald jätkuvalt külaseltse toetaks, sest kord juba alustatud tegevuste ja traditsioonide katkemine oleks tagasiminek. Algaval aastal tahame Eskus korraldada taaskord piirkondliku kuue küla päeva, mis on kahel korral juba teoks saanud. Kogu Põltsamaa valda silmas pidades soovin eelkõige seda, et valla eelarve täituks plaanitud ulatuses, sest sellest sõltub ju kogu valla käekäik algaval aastal.” 

Pajusi vald

Ettevõtja, ASi Kaltsiit tegevdirektor Raivo Lehiste:

“Algavalt aastalt loodan, et meie müügimahud veelgi kasvaksid. Kui me suudame rohkem killustikku müüa, maksame me ka Pajusi vallale rohkem maavarade kaevandamise pealt maksu ja sel juhul läheb ka vallal paremini. Ka meie oma firma jaoks loob parem müügitulemus kindluse julgemalt tulevikku vaadata.  

Pajusi vallavolikogu esimees Toomas Teppo:

“Uuelt aastalt loodan eelkõige seda, et meie ettevõtjatel hästi läheks. Kui firmadel läheb hästi ja neil on suuremad sissetulekud, läheb ka Pajusi vallal paremini. Kui raha jätkub, siis headest ideedest kindlasti puudust ei tule.” 

Põltsamaa linn

Põltsamaa Majandusühistu juhataja Jüri Männiksaar:

“Algava aasta suhtes mina n-ö laskmata karu nahka jagama hakata ei taha. Ütleksin nii, et eks me kõik loodame uuelt aastalt parimat, aga seda tuleks teha karmile reaalsusele silma vaadates.” 

Põltsamaa Käsiteokoja perenaine Katre Arula:

“Algavalt aastalt loodan, et linn kõiki neid objekte ja hooneid, mis siin viimasel ajal valmis on saanud, ka üleval suudaks pidada. Meiegi tahame oma Käsiteokoja ruume laiendada ja loodame, et käsitöö tegemine uuenenud ruumides jätkuvalt toimiks. Käsiteokojas plaanime jätkata suurte meistrite näitustega, suvel tahame osaleda edukalt lossihoovis korraldataval käsitööpäeval ning sügisel on plaanis korraldada ehete päev. Samuti soovin, et ka algaval aastal lossikontsert toimuks ja et sellest omamoodi Põltsamaa märk kujuneks. Samuti soovin, et linna tuntuim ettevõte Põltsamaa Felix neid sündmusi jätkuvalt toetaks. Spordi poole pealt loodan, et meie edukalt esinenud ja linnale kuulsust toonud võrkpallimeeskond edasi tegutseks. Põltsamaalasena soovin, et siin jätkaks iseseisev gümnaasium. Eelkõige loodan seda, et Põltsamaa linna eelarvesse planeeritud summad tulude näol reaalselt täis laekuksid, sest sellest sõltub kogu linna käekäik.” 

Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu:

“Uuel aastal peaksime eelkõige pingutama selle nimel, et positiivsed olla, ning uskuma, et omavahel suheldes ja koostööd tehes saame oma elu paremaks muuta. Ning seda igal tasandil — oma pereringis, töökohtadel ning ka ühistes ettevõtmistes oma valla elu edendamiseks.” 

Palamuse vallavanem Urmas Astel:

“Ei usu, et uus algav aasta midagi eriliselt head kaasa toob. Pigem olen seda meelt, et lähiaastatel kohalike omavalitsuste olukord ei parane ja  mis erand see Palamusegi peaks olema. Olukord saab ju paraneda ainult siis, kui majanduslikus mõttes kergemaks läheb, kuid seda me praeguse eelarve tegemisel küll prognoosida ei julge. Tuleb vist rahule jääda, kui valla järgmise aasta tulud on samad mis tänavu. Järelikult läheb elu kesisemaks inflatsiooni võrra.

Üks hea asi on küll juba siiski näha: lund ei saa sel talvel enam niisama palju tulla kui kahel eelneval aastal. Ehk saame nii ka teede suvisele hooldusele rohkem kulutada, mitte piirduda ainult lumetõrjega.

Ehituse poole pealt on loota, et Palamuse gümnaasium saab maakütte, Palamuse alevikus lõpetatakse vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimine ja uute rajamine ning Kaareperes saab vesi liigsest rauast priiks.

Kahjuks pole praegu veel teada, mis saab meie gümnaasiumist ja päästekomandost. On ainult jutud ja ettepanekud, konkreetsed otsused pole veel meieni jõudnud.

Kuid eestlane, eriti maarahvas, on, teadagi, vintske. Isegi 700 aastat orjaaega ei saanud meist jagu. Jätkugu kõigil ka alanud aastal sedasama vintskust ja ka pisut jonni sinna juurde!” 

MTÜ Rahvatantsuselts Meie Mari juhatuse ja Jõgeva vallavalitsuse liige Malle Aia:

“Minu uue aasta soovid on, nagu ikka, seotud Laiuse kultuurielu tulevikuga. Tahaksin, et Jõgeva vallal jätkuks jõudu mitte üksnes Kuremaa turismipotentsiaali edendamiseks, vaid ka Laiuse vana rahvamaja renoveerimiseks või uue ehitamiseks. Kohaliku kultuurikolde taastamist sooviksid kindlasti ka Vaimastvere ja Jõgeva aleviku inimesed. Loodan väga, et Laiusele jääb alles ka postkontor ning et lasteaed jääb oma senisesse hoonesse, mitte ei koli väikeste laste jaoks mitte nii sobiva keskkonnaga koolimajja.” 

Jõgeva vallavanem Enn Kurg:

“Ootan, et ei tuleks uut majanduslangust, vaid toimuks stabiliseerumine ja väike tõus ning tänu sellele hakkaksid ka inimeste sissetulekud tõusma.” 

Saare vald

Voore Külalistemaja perenaine Jaanika Kalling

“Oma ettevõtte arendamisel on plaanis sel aastal rohkem tähelepanu pöörata turundusele. Varasematel aastatel on selleks vähe aega jäänud, nüüd võtame turunduse tõsisemalt käsile.” 

i

HELVE LAASIK

KAIE NÕLVAK

EILI KOITLA

RIINA MÄGI

TOOMAS REINPÕLD

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus