Sordiaretajate aastaseminaril tutvustati ühisprojekte

Eile Jõgeva kultuurikeskuses peetud Jõgeva Sordiaretuse Instituudi traditsioonilisel aastaseminaril “Sordiaretusest uute toodete aretamiseni”  tutvustati mitmeid projekte, mis  on ellu kutsutud teadlaste töö rakendamiseks praktilisse põllumajandustootmisse.

Jõgeva  Sordiaretuse Instituudi direktor, filosoofiadoktor Mati Koppel esines ettekandega “Sordiaretusest tootearenduseni. Koostöövõrgustike roll uute toodete arendamisel”. Ta rääkis, et möödunud aastal  alustas  teadusasutus  põllumajandustootjatega mitmeid ühisprojekte, kus  peetakse silmas seda, mis põllusaadusest pärast küpsemist edasi saab  ja missuguseid eesmärke tuleks vastavaid aspekte silmas pidades arvestada.

“Üheks näiteks on koostööprojekt  Lätis asuva Aloja Starkelseni tärklisetehasega, kus kolm Eesti kartulisorti on hinnatud mahetärklise valmistamiseks hästi sobivaks. Rõõm tunnistada, et nende sortide hulgas on ka Jõgeval aretatud sordid `Juku` ja `Maret`. Projektist tulenevalt peab välja töötama ka vastavad seemnekasvatuse ja agrotehnika võtted, mis võimaldaksid rikkalikke saake saada ja suures koguses tärklist valmistada,” märkis Koppel

Eesti Energia arenguprojektide juht Renee Joost tutvustas bioetanooli tootmise perspektiive Eestis. Teraviljade sobivusest bioetanooli tootmise tooraineks rääkis Reine Koppel.

Samuti kõneldi seminaril otsekülvikogemustest Eestis  ja mujal, meie nisu kvaliteedi vastavusest eksportturgude nõuetele ja mitmel muul teemal.  Kokku oli seminaril ligi kakssada osalejat. “Hea on osalejate hulgas näha põllumehi, kellega vastastikune koostöö on iga aastaga põhjalikumaks ja laiaulatuslikumaks muutunud,” lausus Mati Koppel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus