Sõjaväelaager õpetab noortele iseseisvust

“Laagri teeb teistest suvelaagritest erinevaks see, et lastel tuleb hakkama saada väga spartalikes tingimustes: laagrilised ööbivad telkides ning peavad ise kõigi laagris vajalike töödega hakkama saama,? rääkis laagri peakorraldaja, Lõuna Politseiprefektuuri preventsioonitalituse spetsialist Ly Brikkel. Taolisi sõjaväelaagrid on korraldatud ka varem, kuid väiksemas mastaabis.

10-päevasest laagrist võtavad osa nii poisid kui tüdrukud vanuses 14-18 eluaastat. Laagrisse kutsutute nimekirjad pandi kokku maavalitsuste alaealiste komisjonide, maakohtute kriminaalhooldusosakondade ja kohalike omavalitsuste töötajate kaasabil. Laagrilisi juhendavad-õpetavad kaheksa politseiametnikku ning 18 politseikooli kadetti.

Relvaõppetunnid ja ellujäämiskursus

10 päeva jooksul on laagriplatsil avatud mitmed erinevad ?õpitoad? ? laagrilistele tehakse rividrilli, õpetatakse elustamisvõtteid ning relvade käsitsemist, laste koostööoskusi lihvitakse meeskonnatöö treeningutel. Kõik laagrilised läbivad ellujäämiskursuse lühiprogrammi. Peale relvaõppetunde saavad lapsed kätt proovida ka lahinglaskmises. Õhtuid sisutavad erinevad spordivõitlused ning taidluskonkursid.

Laagri eesmärgiks on õpetada lapsi seaduskuulekalt käituma ning nende vaba aega tervislikult ja põnevalt  sisustada.

Korraldajaks on Lõuna Politseiprefektuur koostöös Kaitseväe Võru Lahingukooli ning Tartus tegutseva MTÜ-ga Öökull. Esmaspäeval, 1.augustil  alanud laager kestab kuni järgmise nädala kolmapäeva, 10.augustini.

TIINA JURJEVA

blog comments powered by Disqus