Sõidukaardid pakuvad uusi ja moodsaid võimalusi

Maakonnaliine teenindavates bussides saab alates möödunud aasta 15. detsembrist tasuda sõidukaardiga. Uus süsteem võimaldab inimeste liikumise kohta täpseid andmeid koguda ja neid senisest põhjalikumalt analüüsida, samas võib ka jälgida bussi asukohta ning liikumist reaalajas.

Juba mõnda aega on Jõgevamaa õpilaste ja teiste bussireisijate  kasutuses uued sõidukaardid, millega saab maakonnaliinidel sõidu eest tasuda.

Jõgevamaal on käigus üle 60 maakonnasisese bussiliini, reisijaid teenindavad  Atko Liinid ning Eltor. Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse juhataja Heldur Lääne sõnul võeti uued sõidukaardid kasutusele seetõttu, et vanad kassaaparaadid olid amortiseerunud ja moraalselt vananenud ega võimaldanud kasutada kontaktivabu kiipkaarte. Uued kiipkaardid saavad kõik Jõgevamaa õpilased, kes kasutavad ühistransporti koolis käimiseks.

Õpilaste sõidukaardid jagatakse maakonna koolidele. Tegelikult on sellisel sõidukaardil mitu olulist funktsiooni. Esmalt aitab selline kaart vähendada sularahaga arveldamist, mis on kasulik reisijaid teenindavale transpordifirmale pangaga suhtlemisel, teiseks võimaldab sõidukaart kiiremini  piletit osta.  

Kui sõidukaardi kasutamisega seotud  algsed probleemid lahendatud saavad, muutub ka bussijuhtide töö kergemaks.

Õpilaste osas aga muutub täpsemaks sõidupäevade arvestus. Siiani oli see arvestuslik, kuid nüüd saab täpse ülevaate, kuidas õpilased ühistransporti kasutavad. Ka omavalitsused on huvitatud infost, palju ühistransporti tegelikult kasutatakse, et kulusid kokku hoida ja maksta õpilaste tegelike, mitte arvestuslike sõitude eest. Samas on mitmed maakonnasisesed liinid üles ehitatud just õpilasliinide põhimõttel ja seetõttu pole teada, kas sõidukaartide kasutusele võtmise järel kõik senised liinid üldse käiku jäävad. Kui on teada, milliseid liine õpilased tegelikult kasutavad, tuleb teha valikuid, millised liinid alles jätta, millised mitte. 

Maavanemad mõistsid uue süsteemi vajalikkust

Eelmisel neljapäeval kohtusid Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse esindajatega Viljandi, Järva; Ida-Viru-, Lääne-Viru ning Tartu maavanem ning ühistranspordi valdkonnaga tegelevad spetsialistid. Ettepaneku Jõgevamaal rakendatud uue kassa- ja piletisüsteemiga tutvumiseks tegi Viljandi maavanem Lembit Kruuse.

Heldur Lääne sõnul oli külaliste huvi uue kassa- ja piletisüsteemi vastu suur. Lisaks Läänele rääkis külalistele uue kassa- ja piletisüsteemiga seotud eelistest ja probleemidest Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna transpordinõunik Eha Lukats. Maavanemaid huvitasid esmalt piletite müügiga seonduvad probleemid, ettemaksu ristkasutus vedajate vahel, raamatupidamiseks vajalike andmete saamine.

Elavat huvi tundsid maakondade juhid õpilasvedude vastu ja õpilasliinide ühildamise vastu teiste liinidega. Lääne sõnul ei saa liinide planeerimisel ja korraldamisel vastandada õpilasliine teistele liinidele ja selles osas tuleb teha valikuid ning leida kompromisse. Maavanematele räägiti sellestki, kuidas lihtsustub liinivõrgu analüüsimine tänu põhjalikule andmepagasile. Samuti räägiti maavanematega kohtumisel tarkvaraga seonduvast, andmete sisestamisest ja nende ühildamisest üleriigiliste andmebaasidega.

Külalised tutvusid uue kassa- ja piletisüsteemiga Jõgeva bussijaamas, kus nad suhtlesid ka reisijaga, kes oli üks esimestest uue kaardi kasutajatest. Lääne sõnul võtab uue süsteemiga harjumine aega ja mitte kõik inimesed ei võta seda kohe omaks. Ent tasapisi kõik muutub ja inimesed harjuvad sõidukaarte kasutama.

Maavanemad mõistsid uue süsteemi kasulikkust ja vajalikkust kohe ning maakondade kontaktid sellise süsteemi juurutamisel ning laiendamisel jätkuvad. Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev lausus, et kui huvi uue kassa- ja piletisüsteemi vastu on tõsine ja leiab ulatuslikumat vastukaja, võiks seda üle Eesti  rakendada. 

Kõik võivad tellida 

Õpilase sõidukaart toimib ka tavalise maksekaardina juhul, kui ei sõideta tavapärasel marsruudil. Sõidukaardiga on võimalik ka reisikaaslasele piletit osta.

Kontaktivaba kiipkaarti on võimalik tellida kõigil sellest  huvitatud inimestel. Selleks tuleb esitada andmed mõnele maakonnasiseseid liine teenindava bussi juhile. Muu hulgas peab ära näitama koha, kust inimene sõidukaardi kätte saab. Praeguseks on kaartide väljastamiseks saavutatud kokkulepe Põltsamaa linnavalitsuse, Põltsamaa vallavalitsuse, Puurmani vallavalitsuse ning Jõgeva maavalitsusega. Sõidukaardid on personaalsed ning kaardi kaotamise korral on need võimalik sulgeda ning kaart asendada koos eelmisel kaardil kasutamata olnud jäägiga.

Koostöös maanteeametiga on edaspidi plaanis sõidukaardid  üle Eesti kasutusele võtta.

Praegu on taolised sõidukaardid kasutusel Tartumaal ning samuti plaanitakse seda teha Tallinnas ning Harjumaal.

Kontaktivaba kiipkaart

*Praegu saab sõidukaardiga rahalisi toiminguid teha bussijuhi juures.

*Edaspidi on plaanis võimaldada sõidukaardile  raha laadida ka interneti kaudu.

*Kasutajatele, kes on kaardile laadinud üle 20 euro, kehtib 15- protsendiline soodustus.

*Vähem raha kaardile kandnud sõitjad saavad kümneprotsendilise hinnasoodustuse.

*Õpilase sõidukaart kehtib ühe õppeaasta.

*Teistele sõidukaardi kasutajatele kehtib kaart viis aastat.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus