Siimusti suurveeprobleemiga hakatakse peagi tegelema

Jõgeva vallavanema ning Jõgeva maavanema kinnitusel hakatakse  Siimusti suurveeprobleemi lahendamisega tegelema juba märtsis, mil Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatakse sadeveekanalisatsiooni ehituse tarbeks rahataotlus.

 

Kevaditi on Siimusti alevikus suurvesi olnud probleemiks juba aastakümneid, kuid seni pole probleemile lahendust leitud. Kohalikel elanikel ja ettevõtjatel on igakevadisest jandist suurveega juba siiralt kõrini, sest igal aastal tähendab see paljudele korteriühistutele, koolidele ja ka ettevõtetele vett täis katlaruume, probleeme reovee äravooluga ning ka võimalikke elektrikatkestusi.

Kuid sel aastal paistab kevadise uputuse lõputus tunnelis ka viimaks valgus. Jõgeva vallavanem Enn Kurg rääkis, et Siimustisse on plaanis rajada aleviku piires sadeveekanalisatsioon, aleviku põhjapiirile kaevata aga lahtine kraav, mis kevadise liigvee alevikust mööda juhiks. “Tööde kogumaksumus on umbes 137 000 eurot. Raha saamiseks kavatseme esitada taotluse Keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) kes rahastab seda tüüpi töid viiekümne protsendi ulatuses,” selgitas vallavanem. 

Vallavalitsus loodab ka ministeeriumi abile

KIK-i taotlusvoor avatakse märtsis ning loodetavasti vastab kanalisatsiooniprojekt ka nõuetele. “Loodame, et omafinantseeringu osas toetab meid lahtise kraavi kaevamisel  ka põllumajandusamet,  sest kevadine liigvesi kogutakse kokku maatulundusmaalt,” rääkis Enn Kurg.

Vallavanem lisas, et neil tuli põllumajandusministeeriumist uurida Siimusti reoveekogumisala piirde muutmise vajalikkust, sest osa planeeritavast kraavist asub väljaspool reoveekogumisala piiri, kuid toetuse taotlemise tingimustes on kirjas, et abikõlbulikud on tegevused reoveekogumisala piires. “Selgus, et piiride muutmisel pole vajadust, sest taotluse hindamisel vaadatakse tehnilist lahendust ja selle otstarbekust,” ütles Kurg. 

Uus sadeveesüsteem paika juba sügisel

Maavanem Viktor Svjatõšev nentis, et Siimusti veeprobleemi lahendamine on praegu Jõgeva vallavalitsuse kätes. “Veebruarikuu jooksul on vaja uuendada kanalisatsiooni arengukava, viia sinna sisse Siimusti vajadused ja esitada märtsikuus projekt KIK-le rahade taotluseks. Rääkisime ministeeriumis hindamiskomisjoni esimehega ja tema pidas raha saamise võimalust igati reaalseks. Oleme tänaseks ületanud hulgaliselt bürokraatlikke takistusi ja saanud asjaajamise kohalt  väärt abi,” rääkis maavanem.

Kahjuks peavad Siimusti elanikud peagi kätte jõudval kevadel veel ise suurveega võitlema, sest KIK-i taotlusvoor algab alles märtsis ning sel kevadel ei jõuta veel midagi ette võtta. Kui projekt leiab toetust, siis on vallavanema sõnutsi tõenäoline, et tänavu sügisel ehitatakse Siimustis sadeveesüsteemid valmis.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus