Sihtasutust Jõgeva Sport juhib Aita Saksing

Sihtasutuse Jõgeva Sport uue juhatuse liikme ehk sisuliselt juhataja leidmiseks korraldatud konkursi võitis Aita Saksing.

Konkurss kuulutati välja põhjusel, et sellel kohal töötanud Hanno Kollil täitus lepinguga ette nähtud ametiaeg.

“Otsustasin sihtasutuse juhatajaks kandideerida, sest linna spordielu ja eriti spordikeskuse Virtus käekäik on mind alati huvitanud. Maja argielu, kordaminekuid ja vajakajäämisi olen jälginud ka spordiklubi Tähe juhatuse liikmena ja saalihokivõistluste pideva külastajana. Seoses uuele ametikohale asumisega taandasin end SK Tähe juhatusest,” ütles Saksing.

Oma uues ametis peab ta oluliseks erinevate spordialadega tegelemise soosimist nii võistlus- kui ka tervisespordi tasemel, spordikeskuse Virtus ja Jõgeva linna staadioni senisest nägusamaks ja atraktiivsemaks muutmist ja koostööd kõigiga, kes on huvitatud Jõgeva arengust  hea sportliku aura ja mainega linnana.

Ülemöödunud nädalast SA Jõgeva Sport juhina töötava Aita Saksingu esimesed tööpäevad kulusid spordikeskuse Virtus ruumide väljanägemise ja ehitusliku olukorraga tutvumisele. 

Ruume kasutab kolmteist ühendust

“Peaaegu veerand sajandit tagasi valminud hoonel on jätkuvalt perspektiivi spordirajatisena Jõgeval, selle ümbruses, maakonnas, kogu Eestis ja miks mitte ka rahvusvahelisel tasemel. Mõistagi on siin aegade möödudes paljugi vananenud ja kulunud. Mõndagi jõuab kaunimaks ja nüüdisaegsemaks teha asutuse kollektiiviga. Samas on ka töid, mis eeldavad suuremaid investeeringuid ja ehitusfirmade palkamist,”    rääkis  Aita Saksing. Tema sõnul  kasutab praegu Virtuse ruume kolmteist spordihuviliste laste või täiskasvanute ühendust. “Maja on küllaltki hõivatud, kuid vabu aegu on võimalik leida ka uutele treeningrühmadele. Siia  sobivad hästi ka Jõgeva kunstikool ja kohvik. Tulevikus võiks Virtuses töötada ka massöör, füsioterapeut, spordiarst ja mõni muugi spetsialist, kes sooviks siia praktiseerima tulla. Endiselt saab Virtuses kasutada majutusteenust ja saunas käia,” lisas ta. 

Roheline tee igasugusele spordile        

Aita Saksingu sõnul väärib  Jõgeval soosimist igasugune sportlik tegevus  nii võistlus- kui ka tervisespordina. “Jäähalli ehitamine on iseenesest hea ja usutavasti ka teostuv idee, kuigi sellise väikese rahvaarvuga omavalitsusele nagu Jõgeva linn võib see osutuda üsna suureks koormaks. Samas peab aga mõtlema sellele, et linnas puudub  sisekergejõustiku hall, eriti kui arvestada, et loomisel on riigigümnaasium,” ütles ta.

Jõgeva spordielu senisest veelgi jõudsamaks ja mitmekülgsemaks edendamiseks soovib sihtasutus Jõgeva Sport teha  tema sõnul võimalikult laiaulatuslikku koostööd   spordiklubidega ja teistegi eluvaldkondadega seotud mittetulundusühingutega, koolidega, lasteaedadega.  Väga oluline on ka spordiklubide omavaheline koostöö.  

Pikaajalises huviorbiidis

“Sihtasutuse Jõgeva Sport väikese kollektiivi liikmed on pikaajaliste kogemustega ja neil on eeldusi oma ametis jätkata ja areneda. Samas meie pere ka uueneb. Eelmise aasta oktoobrist asus peaadministraatorina tööle Maie Puusepp, kes on juba mitmeid uusi ideid välja pakkunud,” rääkis Aita Saksig. 

Sihtasutus peab saama majanduslikult sõltumatumaks

Sihtasutuse Jõgeva Sport nõukogu esimees Kalle Pint ütles, et Virtuse juhi kohale kandideeris kolm inimest.

“Valik langes Aita Saksingule, sest on lootust, et tema ametisse asudes  tekivad tihedamad sidemed spordiklubidega, suureneb nõudlikkus püstitatud eesmärkide täitmisel ning paraneb teeninduskultuur.

Jõgeva Spordi senine juht  Hanno Koll pööras suurt tähelepanu staadioni kasutuselevõtule ja arendamisele ning võistlusspordi arendamisele. Selle eest suured tänud talle. Selles valdkonnas on Hanno Kolliga võimalik ka edaspidi  koostööd teha,” lisas Pint.

Uuelt juhilt loodab nõukogu, et suudetakse hoida taset ja aktiivsust võistluste korraldamisel. “Ootan spordibaaside seisukorra parandamist, mõnede klubidega tekkinud lahkhelide lahendamist. Intensiivistuma peab spordibaaside kasutamine, nende arendamine. Esimese asjana on juhatuse ülesanne koostada projekt terviseradadele spordihoone ümbruses ja nende väljaehitamine. Jätkata tuleb jääalade keskuse arendamise ideega,” rõhutas nõukogu esimees.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus