Septembrikuus Pala koolis mõndagi uut

Koolimaja juurdeehitise esimese etapi valmimine leevendas aastaid kimbutanud ruumipuudust majas päris palju. Sisustatud on uus kaasaegne loodusainete klass ja tütarlaste tööõpetuse klass ning üks vastne klassiruum anti kooli vanimale ja suurima õpilaste arvuga üheksandale klassile, et nad võiksid oma viimase kooliaasta veeta tõeliselt heades tingimustes.

Juurdeehitise pidulik avamine on veel ees

Ees on veel maja vana osa kapitaalremont. Sisetööd on pooleli poiste tööõpetuse, kunsti- ja muusikaklassis. Loodetavasti õnnestub uue projekti raames tööde lõpetamiseks raha juurde saada. Seejärel võidakse juurdeehitis ka pidulikult avada. “Oleme väga rahul ja rõõmsad. Selles septembrikuus on tõepoolest kõik uus. Arutasime siin just õpetajatega, et kuidas me küll seni hakkama saime,” rääkis kooli direktor Malle Weinrauch ning lisas, et õues maja uue osa juures on plaanis lähemas tulevikus ka ümbrus ilusaks muuta.

Põnevusega ootab koolipere kohtunikemaja valmissaamist staadioni juures. Raha selle ehitamiseks saadi hasartmängumaksu nõukogust. Hoone tuleb kahekorruseline. Esimene korrus jääb spordiinventari hoidmiseks, suuskade ettevalmistamiseks jne. Teine korrus on võistluste kohtunike päralt. “Loodame, et eeloleval talvel saavad kohtunikud seal juba võistlusi jälgida ja nägu soojendada,” arvas Malle Weinrauch.

Hoolega leiavad praegu aga kasutamist nii rularamp kui ka kooli juures asuvad terviserajad, mille viidasüsteem hiljuti uuesti korrastati.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus