Septembrikuu tõi Jõgeva muusikakooli mõndagi uut

Kitarriõpingud on tänaseks Elleri-kooli lõpetanud noore õpetaja Jüri Lingi käe all kestnud kuu aega. See tähendab, et keelpilliosakond on nüüd laienenud kitarrieriala võrra.

Huvilisi rohkem kui kohti
 See, et kitarrimängu õppida soovijaid oli rohkem, kui vastu võtta suudeti, tunnistab, et kitarri õppimise vastu on huvi suur. Seepärast tuli teha valik ja paraku jäi osa huvilisi ukse taha. Nüüd on aga uus võimalus, sest juba eeloleval esmaspäeval, 4. oktoobril kell 17.30 oodatakse muusikakooli neid, kes professionaalse õpetaja käe all väljaspool raamõppekava kitarrimängu õppida soovivad. Vanuse alampiiriks on kaheksa aastat, ülemist piiri ei ole. Nii et tagasi ei saadeta ka täiskasvanud mänguhuvilisi. Eelistatud on need, kes elementaarset noodikirja tunnevad. Sel juhul on võimalik kiiremas tempos edasi minna. Õppimiseks on vaja muidugi ka isiklikku kitarri.
 Jõhvist pärit noor õpetaja Jüri Link on lõpetanud Tartus Elleri-nimelise muusikakooli ning õppinud kitarrimängu Peeter Printsi käe all, kes praegu on ka Põltsamaa muusikakooli kitarriõpetaja. Õppepraktika möödus Jüri Lingil aga Kuldar Kudu käe all ning ühtlasi sai koos temaga mängitud ka kammeransamblis ja duona. Kuldar Kudu oligi see, kes noormehe Jõgevale tööle soovitas. “Ma polnud Jõgeval kunagi varem käinud. Siin hakkas mulle kohe meeldima. Mõnus väike linn. Suures linnas ei tahaks ma mingil juhul töötada. Õpetajate seltskond on väga üksmeelne ja tööõhkkond meeldiv. Mind aidatakse ja toetatakse igati,” kiidab uus õpetaja. Jõgeval on tal ka esimene arvestatav töökoht, sest vanuse tõttu polegi ju rohkem jõudnud. Tartus on ta siiski andnud eratunde ning õpilasi on praegu ka kodukohas Jõhvis, kus ta nädalavahetustel käib. Muul ajal elab kitarriõpetaja Jõgeval esialgu üürikorteris, aga edaspidi plaanitseb siia ka püsivama elukoha muretseda. “Sümpaatne ja tagasihoidlik inimene ja tundub, et õpetajatöö sobib talle väga,” on direktori kohusetäitja Kersti Varrak kooli noorima õpetajaga rahul.
                                                      
Pärimusmuusika laager tuleb seekord laiahaardelisem
 Õpetaja Eha Niglase eestvõttel tehti aprillikuus esimene katse korraldada oma kooli lastele pärimusmuusika laagrit, kus seekord osalesid Eha Niglase enda õpilased ja puupuhkpille õppivad lapsed. Eha, kes praeguseks on jõudnud töö kõrvalt õpingutega Viljandi Kultuuriakadeemias viimasele kursusele, kutsus tookord esimesse laagrisse õpetajateks kaks kultuuriakadeemia tudengit. Vabas ja sundimatus õhkkonnas musitseerisid koos erinevas vanuses lapsed ja õpetajad, tehti tutvust põnevate pillidega jne. Vaimustuses olid seekord ühisest muusikategemisest kõik. Nii otsustatigi jätkata. Tänu kultuurkapitalile on see nüüd ka võimalik. Laager saab teoks juba 8. – 10. oktoobrini. Seekord on asi hoopis laiemalt ette võetud. “Et oma koolis on laager ära proovitud ja korda läinud, siis julgesime pakkuda koosmusitseerimise võimalust teistelegi,” ütles Kersti Varrak. Eha Niglas ongi kutsunud lisaks oma koolis akordioni, keelpille ja puupuhkpille õppivatele lastele osalejaid Viljandi Kultuuriakadeemiast, Alatskivilt, Häädemeestelt, Pärnu-Jaagupist

 Head traditsioonid jätkuvad
 Tänavuse aasta uus ettevõtmine on ka oma kooli puhkpilliorkestri moodustamine, kus mängivad peamiselt II – IV klassi õpilased. Orkestrit juhatab õpetaja Margus Kask, kelle juhendamisel tuleb kooli ruumides oktoobrikuus taas kokku linna kammerkoor (vabu kohti on veel meeshäälte hulgas).
 Kindlasti tahetakse jätkata kerge muusika kontserte ja jõuluootuse kontserdi traditsiooni, mis möödunud aastal väga meeldisid nii kaasategijatele kui ka kuulajatele. Kevade poole minnakse aga jälle esinema ümbruskonna lasteaedadesse ja koolidesse.
 Möödunud aastal tegevust alustanud laulu- ja mängukool on aga tõelise tuule tiibadesse saanud ning jätkab tänavugi. Eriline huvi tundub valitsevat 4 – 5-aastaste hulgas. Selles vanuses lapsed on õpetaja Ingrid Orgulasel koguni mitmesse gruppi jagatud. 
 
  VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus