Selgitused eurole ülemineku eel

Mis muutub pangaklientidele seoses euro tulekuga?

Euro kasutusele võtmine ei tähenda rahareformi, see on oma loomult tavaline rahavahetus ehk üks valuuta vahetatakse teise vastu. Rahavahetuse käigus muutuvad kroonid eurodeks ainult ametliku keskkursiga, milleks on 1 euro = 15,6466 krooni. Euro on Eestis ametliku maksevahendina kasutusel alates 1. jaanuarist 2011.

Kõige lihtsam on neil pangaklientidel, kes on harjunud kasutama pangakaarti ja internetipanka. Kui krooni sularaha ega münte kodus ei ole, siis ei pea euro saabudes ise peaaegu midagi ette võtma, vaid kõige eest hoolitseb pank. Kontodel ja hoiustel olevad kroonid muudetakse automaatselt ja tasuta eurodeks, kroonis sõlmitud lepingud muudetakse euro-põhiseks. Kõik panga ja kliendi vahel sõlmitud lepingud jäävad kehtima. 

Kas euro tulekuga muutuvad lepingute tingimused? 

Euro kasutuselevõtt ei muuda ühegi juriidilise dokumendi (lepingute) tingimusi, ei vabasta võetud kohustuste täitmisest ega anna kummalegi poolele õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või tühistada.

Kõik pangateenused on hiljemalt üleminekupäevast europõhised. Olemasolevaid lepinguid ei pea muutma. Pank arvestab kontode ja laenude jäägid ning kõik lepingud automaatselt ja teenustasuta eurodesse. Kontoväljavõttest on näha kroonikonto lõppsaldo ja eurokonto algsaldo. 

Kuidas saab krooni sularaha eurodeks vahetada?

Kõige lihtsam on kodus olev krooni paberraha pangakontole tuua, kus see 1. jaanuaril automaatselt, keskkursiga ja tasuta eurodeks muudetakse. Sularaha sissemakse pangakontole on eraisikute jaoks tasuta. Soovitame seda teha enne detsembrit, sest siis ei pea muretsema ka aastalõpusaginas tekkivate võimalike järjekordade pärast.

Alates 1. detsembrist saab kõikides sularahateenuseid osutavates pangakontorites krooni sularaha tasuta ja keskkursiga euro sularaha vastu vahetada. Piiranguid ei ole, kõik kroonid vahetatakse eurode vastu. Samuti pole rahavahetusega kiiret, sest kõikides pangakontorites saab kroone eurodeks vahetada kuni 30. juunini 2011 ning Eesti Pank on lubanud keskkursiga ja teenustasudeta rahavahetust igavesti.

Taskusse jäänud väiksemad kroonisummad saab ära kasutada 1.–14. jaanuaril 2011, mil kauplustes saab maksta nii kroonide kui ka eurodega. Kroonides maksjale antakse vahetusraha tagasi  enamasti eurodes. Sel ajal on kasulik eelistada kaardimakseid. Kui euroga ei saa kaupluses tasuda enne 1. jaanuari ning krooniga pärast 15. jaanuari, siis pangakaardil olev raha on alati õiges vääringus ning kaardiga maksmine kiire ja mugav. Paralleelkäibe ajal euro sularaha kasutades tuleks eelistada väiksemaid rahatähti, sest sel juhul jätkub kauplustel tagasiandmiseks vahetusraha. 

Kuidas on veel võimalik eurosid saada?

Detsembris tulevad müüki müntide stardikomplektid, mis sisaldavad 200 krooni väärtuses värskelt vermitud Eesti euromünte ning iga inimene saab osta viis mündikomplekti. Stardikomplekti ostmine või krooni sularaha vahetamine eurode vastu ei ole kohustus, vaid võimalus. Mugavam on hoida raha pangakontol, eelistada kaardimakseid ning soovi korral võtta euro sularaha alates 1. jaanuarist pangaautomaadist.

Kuidas saab vahetada kroonimündid ja -sendid? 

Eestis on ringluses ligi 160 miljoni krooni väärtuses münte, mis teeb iga inimese kohta 340 senti. Kokku kaaluvad kõik need mündid ligi 1000 tonni ning sellest tuuakse ennustatavalt tagasi ligi pool – see on 40 suurt veoauto koormatäit.

Kroonimüntide vahetamiseks toimub käesoleva aasta 1. oktoobrist kuni 2011. aasta 30. juunini spetsiaalne kampaania, mille raames on müntide kontole panemine või sularahaks vahetamine pangakontorites tasuta. Kui kodus leidub ka suurem summa krooni paberraha, tasub see koos müntidega kontole tuua. Sellisel juhul piirdub eurole ülemineku ettevalmistus vaid ühe pangakontori külastusega.

Müntide sujuvamaks vahetamiseks on pank täiendanud oma masinaparki uute mündimasinatega ning peaaegu igas suuremas kontoris on võimalik mugavalt mündid üle lugeda ja paberrahaks vahetada või arvele panna. 

Mis juhtub minu kontol oleva rahaga?

1. jaanuaril 2011 (€-päev) vahetatakse pangakontodel olevad kroonid automaatselt tasuta ja ametliku keskkursiga eurodeks. Kõik pangakontodel olevad summad säilitavad oma väärtuse eurodes täpselt samasugusena, nagu nad olid kroonides.

Kaardimaksed muutuvad €-päeval europõhisteks, sularahaautomaadid väljastavad alates €-päevast ainult eurosid. 

Mis saab kogumis-, investeerimis- või tähtajalisest hoiusest?

Kõik kroonihoiused arvestab pank automaatselt eurodesse ning sellega ei kaasne teenustasu. Hoiuse tingimused (intressimäär, tähtaeg) ei muutu ning hoiuse lepingut ei pea ümber tegema. Kogumishoiusele regulaarseid sissemakseid tehes ei pea oma püsikorraldust muutma, see muudetakse automaatselt europõhiseks.

Euro kasutusele võtmine ei mõjuta pankades olevaid eurohoiuseid. Need hoiused, mis on pankades eurodes, ongi juba uues vääringus ja nende muutmiseks puudub nii vajadus kui ka majanduslik mõte.

Alates eurole ülemineku päevast uusi kroonihoiuseid enam avada ei saa ning alles jäävad euro- ja muudes valuutades avatud hoiused. 

Mis muutub maksete tegemisel?

Alates €-päevast on pangakontol kroonide asemel eurod ning kroonides enam makseid teha ei saa. Kõik ülekanded tehakse ja arved tasutakse eurodes.

Ette saadetud ja lepingulised maksed arvestab pank enne teostamist ise eurodesse, võttes aluseks keskkursi. Kõik püsi- ja otsekorralduse lepingus määratud kroonisummad muudetakse automaatselt, keskkursiga ja tasuta eurodeks ning korraldused toimivad automaatselt edasi. Otsekorralduse limiidid konverteeritakse automaatselt.

Euroopa majanduspiirkonna riikidesse eurodes tehtavad tavamaksed on euro kasutuselevõtust alates sama teenustasuga mis riigisisesed maksed. Riigisisese euromakse tegemiseks saab kasutada nii riigisisest kontonumbrit kui ka rahvusvahelist kontonumbrit IBAN. 

Mis saab Eesti kroonides võetud laenust?

Pank arvestab kroonides võetud laenu automaatselt eurodesse. Laenu intressimäär ja kõik muud tingimused jäävad samaks ning lepingut muutma ei pea. Laenusumma arvutamisel kroonidest eurodesse järgitakse kindlaid reegleid, mis näevad ette ümardamise ühe eurosendi täpsusega. Pärast euro tulekut koostatakse uued tagasimaksegraafikud eurodes. 

Mis saab II samba pensionifondide osakutest?

Euro tulekul jäävad alles kõik pensionikontole kogunenud II samba pensionifondi osakud ning midagi kaduma ei lähe. Küll hakatakse alates euro kasutuselevõtmise päevast pensionifondi osaku hinda näitama krooni asemel euros. Osaku hinda näidatakse eurodes täpsusega viis kohta pärast koma. Ehk kui osaku hind on näiteks 12 krooni, siis peale euro tulekut hakkab see maksma 0,76694 eurot. Osakute hinna ümberarvutamine tehakse lähtuvalt ümardamisreeglitest ning Eesti Panga keskkursiga.

Pensioniosaku nimiväärtuseks saab seadusest tulenevalt seni kehtinud 10 krooni asemel 0,64 eurot.

Swedbanki saabunud küsimustele otsis vastused panga avalike suhete osakond

blog comments powered by Disqus