Seitsme valla ja Mustvee linna prügiveohanke võitis Cleanaway

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse korraldatud konkursi jäätmete vedaja leidmiseks Torma, Jõgeva, Saare, Vara, Palamuse, Alatskivi ja Avinurme vallas ning Mustvee linnas võitis AS Cleanaway.

Konkursile esitasid pakkumised veel Ragn-Sells AS, AS Jõgeva Elamu ja Radix Hoolduse OÜ, ütles MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse esimees, Torma vallavanem Riina Kull.

Tema sõnul tuleb ära oodata veel 30-päevane võimaliku vaide esitamise aeg ning seejärel saab lõpuks hakata piirkonnas jäätmeveo korraldamisega tegelema.

Jõudude ühendamine puudutab eelkõige olmejäätmete veo korraldamist.

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas avaliku konkursi jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Jõgeva, Torma, Saare, Avinurme, Alatskivi ja Palamuse valla veopiirkonnas kolmeks aastaks 2006. aasta lõpus, kuid konkurss tühistati.

Jäätmehoolduse korraldamiseks, mis lähtuks keskkonnakaitse ja säästva arengu põhimõtetest, kirjutasid neli omavalitsust Jõgeva- ning kaks Tartumaalt ehk Jõgeva, Torma, Saare, Palamuse ja Alatskivi vald ning Kallaste linn 2005. aasta 11. juulil alla mittetulundusühingu Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus asutamislepingule. Sama keskusega liitusid mullu 30. oktoobril Pala vald ja Mustvee linn, kõrvale on jäänud Kallaste linn.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus