Segadus rendilepingu lõppemisega

Puurmani Põllumajandusühistu juht Arvi Kink ei tunnista, et eraomand on püha ja puutumatu. Ta teab, et maa omanik elab kaugel ning on liikumispuudega, seetõttu peab end minu maadel üleval nagu tõeline peremees.

Lubasin mõni aasta tagasi harida umbes kuue hektari suurust põldu kuni 2009. aastani (2009 mitte kaasa arvatud). Viimane põllu harimise aasta oli seega 2008. Seda Kink ei tunnista.

Kuna oli puhanud maa, võis saada sealt päris hea saagi. Lisaks viljasaagile kaasnesid igasugused toetused. Ühistu sai 2,5 hektari suuruselt põllult küllalt hea kasumi. Minule kui kunagisele omanikule ja minu miniale ei antud sellest kasumist sentigi. Ma ise külvasin sellele 2,5 ha suurusele põllule ristiku ja timuti seemne.

Kink teadis, et ta tänavu enam seda põldu harida ei tohi, külvanud siis sinna heinaseeme. Seda ta ei teinud.

Kahju, mille Kink mulle ja minu miniale on tekitanud, ulatub 300 000 kroonini.

EINO ALABERT

Vastuseks tõstatatud probleemile teatas Puurmani Põllumajandusühistu juht Arvi Kink, et ühistul oli härra Alaberdiga kehtiv rendileping 6,6 hektarile, mis lõppes tänavu 18. veebruaril.

2008. aasta sügisel koristas ühistu Alaberdi põldudelt saagi ning kuna omanikuga maa edasises kasutamises kokkuleppele ei jõutUd, siis Puurmani Põllumajandusühistu rohkem seda maad ei kasutanud. Sellekohane kiri on saadetud ka maaomanikule 2008. aasta 26. mail. Vastust sellele kirjale pole ühistule saabunud. Kõik aastad kasutas Puurmani Põllumajandusühistu Alaberdi maad heaperemehelikult ja pole rikkunud ühtegi lepingu punkti.

Kõik lepingus ette nähtud summad on ettevõte maaomanikule tasunud. Kink on pakkunud Alaberdile võimalust tõsta renditasu, kuid viimane pole sellega nõustunud. Ka ei ole Alabert teatanud konkreetset summat, mida ta piisavaks peab.

blog comments powered by Disqus