Saunahooneni rajatakse maakaabelliin

Põltsamaa valla Lustivere külas Kooli tee 1 kinnistule soovitakse madalpingeliitumist MTÜ Lustivere Hooldekodu renoveeritavale saunahoonele, mis asub vallale kuuluval munitsipaalmaal. Seda teemat selgitas vallavolikogu liikmetele vallavanem Toivo Tõnson vallavolikogu novembrikuu istungil.

Tõnson lausus, et talle teeb rõõmu, kui Põltsama valla elektritarbijate olukorda parandatakse või rajatakse selles valdkonnas midagi uut. Elektrilevilt on Põltsamaa vallale laekunud avaldus, et vallale kuuluvat katastriüksust Lustiveres  Kooli tee 1 soovitakse koormata tähtajatu tasuta  isikliku kasutusõigusega Elektrilevi kasuks. Selleks tuleb renoveeritava hooneni rajada maakaabelliin maa-alale, mille suuruseks on 27 ruutmeetrit. Liini pikkuseks on 13,5 meetrit ning kummalegi poole kaablit peab jääma ühe meetri ulatuses kaitsevöönd.  Isikliku kasutusõiguse seadmise kulutused katab Elektrilevi.

Põltsamaa vallavolikogu otsustas Elektrilevi avalduse rahuldada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus