Sadala rahvamaja saab veelgi kenamaks

Sadala rahvamajas alanud renoveerimistööde uuel etapil ehitatakse nüüdisaegseks 80-aastase hoone teine korrus ja lavaalused ruumid. Uuenduskuuriga luuakse senisest mugavamad tingimused ringide tegevuseks ja huvirühmade seltsieluks.

“Ülemöödunud aasta lõpuks said tänapäevase väljanägemise rahvamaja esimese korruse saal, fuajee ning teised ruumid. Nii oli põhjust mullu jaanuaris “uue kuue pidu” pidada.

Nüüd töötavad meie majas aga taas ehitusmehed, sest on alanud maja renoveerimise uus  etapp. Selle käigus nüüdisajastatakse Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil valminud maja teine korrus, kuhu sisustatakse käsitöötuba kangastelgede ja muu vajalikuga. Paikkonna eakad saavad kooskäimiseks omaette ruumi, kus varsti ka uus ahi valmis saab. Nii teisel korrusel kui ka lavaalustes ruumides on olemas tualetid.  Teise korruse ühte tuppa paigaldatakse ka kraanikauss, et seal saaksid töötada juuksur, kosmeetik, maniküürijale, massöörile ning miks mitte ka perearsti, kes võiks mõnel konkreetsel päeval Sadalas käia,” rääkis rahvamaja haldava Sadala Külade Seltsi juhatuse esimees Pille Tutt.

“Renoveerimise tulemusena tekivad ka võimalused meie kodukandi möödanikku ja kultuuripärandit kajastava materjali hoidmiseks ja tutvustamiseks. Teemakohase väljapaneku sisustame teisele korrusele, kus muu hulgas antakse ülevaade lauluseltsi “Edendus” tegevusest. Lavaaluse osa keldrikorrusel pühendame ühe ruumi osa Sadala puhkpilliorkestrit juhatanud Ülo Pallile. Sinna paneme välja puhkpilliorkestri  fotosid, omaaegseid noote ja pillegi, mis küll pole enam kasutuskõlblikud, kuid väärivad säilitamist kunagiste aegade mälestuseks,” rääkis Tutt.

Tema sõnul tehakse  lavaalusesse  osasse ka tuba noortele, kuhu pääseb eraldi ukse kaudu ka siis, kui rahvamaja  ülemised ruumid hõivatud või suletud. 

Järjekordseid renoveerimistöid Sadala rahvamajas teeb Lääne- Virumaa Kadrina osaühing Otto Ehitus, kellele tuli lammutustööl ja  prahi väljavedamisel appi ka küladeselts eesotsas Sulev Tutiga, kes kasutas vajadusel ka oma tehnikat. “Esimene nädal on kulunud  vanade konstruktsioonide lahtivõtmisele ja ülevaatamisele.  Kui ruumide ehituslikust seisukorrast parem ülevaade kujunenud, alustame  täies mahus  ehitustöödega,” rääkis ettevõtte juhatuse liige Margus Kaare, kelle sõnul on rahvamaja uuendamisega ametis viis meest.

Välisvalgustuseks  ja kanalisatsiooniks  vajalikud ettevalmistustööd tegi selts koos renoveerimist teostavate spetsialistidega juba novembrikuus.

“Otto Ehitus tunneb hästi meie maja iseärasusi, sest tegi uuendustöid ka esimesel korrusel,” lisas  Pille Tutt.   

Tänapäevased elektrisüsteemid paigaldab osaühing Särts.

Sadala rahvamaja  pole neilegi uus objekt, sest elektritöid tehti siin ka renoveerimise eelmisel  etapil.

“Praegu vaeme, kuidas neid töid võimalikult ökonoomselt teha.  Kavatseme välja pakkuda võimalikult säästva valgustuse,” ütles elektritööde juht Igor Jaagumets.

“Kui rahvamaja nägusamaks saab, leitakse sellele loodetavasti ka rohkem rakendust ja ka külastajaid tuleb rohkem,” märkis Torma vallavalitsuse ehitusspetsialist  Jüri Koger, kes ehitustöid oma huviorbiidis hoiab.

Pille Tuti sõnul lõpeb Sadala rahvamaja renoveerimiskuur kava kohaselt aprillis. Renoveerimiseks on Sadala Külade Selts saanud raha Leader- programmist  ja PRIA  Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetusest, millele lisandub seltsi omaosalus.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus