Sadala kooli saatus selgub halduskohtus

Neljapäeval oli Tartu halduskohtus arutlusel lapsevanema ning Sadala põhikooli hoolekogu esimehe Sulev Märsi kaebus tänavu  27. märtsil Torma vallavolikogus vastu võetud otsuse peale reorganiseerida kool kuueklassiliseks.

<p class=”” align=”justify”>

Sadala põhikooli hoolekogu esimees Sulev Märss väitis kohtuistungil, et Torma vallavolikogu otsuses puudub analüüs, kuidas tekiks Sadala põhikooli muutmisega kuueklassiliseks kooliks lubatud 700-eurone kokkuhoid. 

Lapsed pannakse Jõgevale kooli

Samuti rääkis ta Sadala piirkonna lastevanemate kulutuste suurenemisest, kui nende lapsed hakkavad alates seitsmendast klassist õppima Torma põhikoolis või mõnes teises paigas.

Märsi arvamuse kohaselt valitakse Sadala kooli kuueklassiliseks reformimise korral mitmetes peredes poja või tütre haridustee jätkamise kohaks kool mitte Tormas, vaid eeldatavasti Jõgeval. Tema sõnul on Sadala kandi inimesed kohaliku kooli küsimuse edasisest arutamisest ja otsustamisest suuresti kõrvale jäänud.

Kohtunik Eda Muts küsis, kuidas Torma vallavolikogu Sadala kooli käekäiku käsitlev otsus tema kui lapsevanema huve kahjustab. Juriidilist spetsiifikat arvestades tuli  Sulev Märsil esitada kohtusse kaebus lapsevanemana, mitte kooli hoolekogu esimehena, nagu ta seda ise soovis. Sulev Märss kõneles ebakindlusest ja raskustest, mis võivad tekkida siis, kui tema tütrel tuleb pärast kuuenda klassi lõpetamist kaugemal koolis käima hakata.

Märss andis kohtule üle allkirjad, mida elanikud olid andnud, toetamaks Sadala kooli jätkamist põhikoolina. 

Keeruline kaht põhikooli ülal pidada

Torma vallavolikogu kohtus esindanud haridus- ja noorsookomisjoni esimees Teet Lääne teatas, et Sulev Märsi väited pole paikapidavad. Lääne sõnul tugines vallavolikogu otsus Sadala põhikooli ümberkorraldamise kohta suures osas analüüsile, mille 2011. aastal tegi kooli toonane direktor Tiia Kikkatalo. Analüüs käsitles  kooli ülalpidamisega seotud kulutusi ja tõi välja ka prognoosid õpilaste arvu vähenemise kohta.

“Haridus- ja noorsookomisjon kutsus kokku ümarlaua “Sadala kool eile, täna, homme”, mille moderaatoriks oli tollane Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Ants Orgulas. “Tema esitas põhjaliku ülevaate kogu Jõgevamaa koolivõrgu tulevikust,” ütles Lääne.

Torma vallavalitsuse esindaja, vallavanem Riina Kull selgitas kohtus, et ümberkorraldused valla hariduselus on kavandatud ennekõike heatasemelise koolihariduse võimaldamiseks paikkonna lastele. Tema sõnul on selleks praegu paremad võimalused  Torma põhikoolis, kus on tehtud palju renoveerimistöid.

“Keeruline olukord kahe kooli ülalpidamisel tekkis pärast seda, kui koolide rahastamisel kehtestati nn pearaha süsteem, kus on võetud aluseks õpilaste arv.”

Kaebuse esitaja Sulev Märss nentis, et Sadala koolil puuduvad vajalikud juhised koolielu ümberkorraldamise kohta vastavalt vallavolikogu 27. märtsi otsusele. “Vastav korraldus volikogu esimehe allkirjaga on Sadala koolile edastatud,” teatas vallavanem Riina Kull.  

Lasteaiarühma avamiseks puuduvad tingimused

Kohtuistungil tulid kõne alla ka mitmed teised  kohaliku hariduseluga seotud küsimused. Nii esitas ka kohtunik Eda Muts küsimuse  valla senisesse arengukavasse kirjutatud idee kohta avada Sadala koolis lasteaiarühm.

Nii vallavolikogu kui vallavalitsuse esindaja selgitasid, et arengukavasse on selline võimalus küll sisse kirjutatud, kuid reaalselt puuduvad Sadala koolis tingimused, mis tagavad lastele tervise- ja turvalisusenõuetele vastava keskkonna.

Otsuse Sadala kooli tuleviku suhtes kuulutab Tartu halduskohus välja 28. juunil, see saadetakse osapooltele kirjalikult.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus