Sadala kool jätkab tegutsemist vähemalt algkoolina

Torma Põhikool on maakonna suurim, kuid suhtarvudes langeb õpilaste arv võrdlemisi kiiresti. Torma kooli märksõnaks on materiaalse baasi nõrkus. Kool vajab suuri investeeringuid, puudub võimla ning kivisöega köetav katlamaja tuleb viia üle mõnele teisele kütteliigile. Koolivõrgu arengukava alusdokumentides on Torma Põhikool hinnatud jätkusuutlikuks kooliks.

“Kindlasti jääb Sadalasse 6-klassiline algkool,” ütles Torma vallavanem Riina Kull. Kindlasti ei toimu mingit muutust kooli staatuses enne 2007. aastat. Kulli sõnul tuleb nimetatud aastal vallas mõtlema hakata, kuidas koolis sellise õpilaste arvuga suudetakse edasi tegutseda.

Kõike pole võimalik ette näha

Vallavanema sõnul ei saa aga praegu veel kõiki asjaolusid ette näha, võib ju juhtuda, et valda kolib uusi inimesi. Kulli hinnangul on Sadala kooli hoone väga heas korras, ka materiaalne baas on igati hea.

“Paljud inimesed, kes on tutvunud maakonna koolivõrgu arengukavaga 2005.-2110. aastani, ei ole lugenud, et tegemist on alusdokumentidega. Alusdokumendid ei ole mingisugune kohustuslik arengukava, mille järgi tuleb tegutseda. Seal on üpris juhuslikult tehtud ettepanekuid, kuid on analüüsitud väga tähtsat osa ? õpilaste arvu. See väheneb juba aastast 1991 kogu vabariigis, ka Jõgeva maakonnas. Ning ignoreerida ei ole seda fakti võimalik. Mis edasi saab, seda selgitavad arutelud kohapeal ja volikogude istungid. Ei Jõgevamaa Arendus- ja ettevõtluskeskus ega Omavalitsuste Liit ei tee arengukava alusdokumentide ega õpilaste arvu järgi mingeid konkreetseid otsuseid. Olen imestunud, et inimesed, kes nüüd lugesid arengukava arvulist visiooni, tegid sellest nii suured järeldused, et hakkasid lendama kirjad ja möllama kired ning õpetajad hakkasid töökohti otsima,” rääkis vallavanem Riina Kull.

Ühised õpetajad

Praegu kehtiva seaduse järgi saab kooli sulgemise või ümberkorraldamise üle otsustada ainult kohalik omavalitsus.

“Arvestades sellega, et õpilaste arv väheneb, peame arutelude tulemusena jõudma konkreetse nägemuseni, mida edasi teeme. Minu isiklik arvamus on, et Torma valla koolid võiksid olla ühe juhtimise all, võiks olla ühine direktor ja õppeala juhataja. Võimalik, et Sadalasse jääb alles ka VII-IX klass, kuigi need jäävad väikesteks,” nentis vallavanem

Üheks võimaluseks on jätta alles mõlemad põhikoolid, kuid õpetajad võiksid olla osaliselt ühised. “Sel juhul saaksime kasutada kvalifitseeritud kaadrit,” ütles Kull. Võimalik on ka mõningase materiaalse baasi, näiteks käsitööklasside ühitamine.

“Peame muidugi ka lapsevanemate käest uurima, kuhu nad oma lapse pärast kuuendat klassi õppima tahavad panna. Sadala kooli tendents võib olla selline, et laps ei tule mitte Torma kooli, vaid läheb otse Jõgevale,” arvas vallavanem. Sarnase näite võib tuua Jõgeva vallast: Kuremaa elanikud eelistavad selgelt Laiuse põhikoolile Jõgeva koole.

Vallavanem möönis, et Torma kool vajab üsna põhjalikku remonti ja suuri investeeringuid. “Projekteerime praegu võimlat, eskiisprojekt on olemas. Tehtud on ka geodeetilised uuringud. Loodan, et saame peagi põhiprojekti konkursi välja kuulutada ja tõenäoliselt sügisel ehitustöödega alustada,” rääkis Kull kooliga seonduvatest plaanidest.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus