Saare vallavolikogu valis senised juhid taas ametisse

Üheteistkümneliikmelise Saare vallavolikogu uus koosseis valis esimeheks tagasi Aivar Küti ja usaldas vallavanemana  jätkama Jüri Morozovi.

     

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Aivar Kütt valiti volikogu esimeheks kuue poolthäälega. “Saare valda iseloomustab  arenguvõimelisus ning tegelemine mitmete projektide elluviimisega. Näiteks on kavas põhu või energiavõsa kasutuselevõtmine biokütusena. See aitab kindlustada piirkonna elanikke töö ja sissetulekutega . Idee teostamiseks on moodustamisel  ka osaühing  Saare Bioenergy,” rääkis Kütt , kes sai vallavolikogu etteotsa  kolmandaks valimisperioodiks.   

Volikogu esimeheks kandideerinud Rahvaliidu valimisnimekirja  esinumbrit Rita Kivisaart toetas viis saadikut. „Valimistel  sai Rahvaliit meie vallas võrdlemisi hea tulemuse. Tunneme, et paljud vallakodanikud usaldavad meid ja oleme valmis kandma vastutust.  Seepärast kandideerisingi volikogu esimeheks,” ütles Kivisaar, lisades, et   Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Rahvaliidu edu valimistel oli peaaegu võrdne, mistõttu erakonnad  oleksid võinud ka  kokkuleppe sõlmida, mille põhjal oleks vallavanemaks saanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja volikogu esimeheks Rahvaliidu esindaja. “Üldiselt võib aga öelda, et Saare vallas on kahe erakonna suhetele omane püüdlus vältida teravaid vastuolusid. Probleeme lahendatakse diskussioonidel ning ollakse valmis kompromissideks,” tunnistas Kivisaar.

Aivar Küti sõnul on Rahvaliidu osalemist valla juhtimisel oluliseks peetud. “Volikogu aseesimeheks valiti Kalju Kahro, revisjonikomisjoni esimeheks Rita Kivisaar ning keskkonna- ja planeeringukomisjoni esimeheks Arlo Säälik. Nad kõik on Rahvaliidu valimisnimekirjast.”

Arengu- ja eelarvekomisjoni juhib Mati Miil, haridus- ja kultuurikomisjoni Heveli  Ivask ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni Maarika Kits.

Üleeile valis Saare vallavolikogu 11 poolthäälega taas vallavanemaks  Jüri Morozovi.

“Praegusel ajal on üheks põhiprobleemiks püsikulude kontrolli all hoidmine. Omavalitsuse pakutava avaliku teenuse kvaliteet ei tohi kannatada, ametnikud peavad olema jätkuvalt kompetentsed,” rõhutas Morozov, kes  on olnud vallavanem 1997. aastast.

“Paikkonna elu korraldamisel ja juhtimisel  lähtutakse Saare valla arengukavast, milles väljapakutud ideedest mitmed usutavasti ka  lahenduse leiavad. Üks tulevikku suunatud ettevõtmisi on noorteküla rajamine Voorele. Loodetavasti tuleb selles projektis koostööpartneriks riik, kes tulevaste kodude ehitamiseks vajalikud krundid omavalitsusele tasuta üle annab,” rääkis vallavanem.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus