Saare valla aukodanikuks kuulutati Georg Filippov

Saare valla aukodaniku nimetust hakati välja andma möödunud aastal.

“Tänavu leidis vallavolikogu, et aukodanikuks nimetamiseks on kõige väärikam isik staa?ikas pedagoog ja muusikakollektiivide juhendaja Georg Filippov, kes töötas aastakümneid Saare Põhikoolis ja juhendas Halliku Maanaiste Seltsi ansamblit, mis paistnud silma nii kodupiirkonnas kui ka kaugemal,” märkis Saare vallavanem Jüri Morozov. Georg Filippovit tunnustati aukodaniku medali ja rahalise preemiaga.

“Georg Filippov on meelde jäänud hea pedagoogina, kes lisaks muusikale õpetas koolis ka vene keelt,” märkis Saare vallavolikogu liige Kalju Kahro.

“Oma tööst olen ikka rõõmu tundnud ja loodetavasti ka teistele head meelt teha saanud. Olen tähele pannud, et isetegevus on maainimesed märksa julgemaks ja pealehakkajamaks muutnud,” lausus Georg Filippov telefoniusutluses: esmaspäevasel koosviibimisel ta kahjuks viibida ei saanud.

Tunnustati silmapaistnuid

Jüri Morozov andis tänukirjad mitmele eri valdkondades silma paistnud Saare valla elanikule. Üks tunnustatutest, Voore Põhikooli koduloomuuseumi juhataja Evi Lepiksoo väljendas oma emotsioone nii:

“Valla sünnipäevaga kaasnevad positiivsed mõtted. Meil on ju ühtehoidvad inimesed, kes on praegu igati rahul  kohaliku elu edenemisega.”

“Kaks aastat tagasi pidasin plaani mujale kolida. Nüüdseks olen sellised kavatsused täiesti unustanud,” märkis Voore lasteaia juhataja Dea Alling, keda samuti tänukirjaga tunnustati. “Hea, et meie lasteaed jäi alles ka sel ajal, kui laste arv vähenema hakkas. Praegu on aga lasteaias koguni nelikümmend last ? niisama palju kui majandi hiilgeaegadel. Kui valmib Voore noorteküla, võib laste arv veelgi suureneda ning ehk vajame siis juba uut lasteaeda,” lisas ta.

Jõgeva maavanemal Aivar Kokal oli Saare valla elanike kiitmiseks mitu põhjust: pidev heakorrastamis- ja kodukaunistamistöö, mis teinud Saarest Jõgevamaa kaunima omavalitsuse, Kalevipoja muuseumi avamine ja arendamine, kirjaniku ja lavastaja Mati Undi mälestuse jäädvustamine ja mälestustahvli paigaldamine koolimajale, milles ta kunagi õppis.

Aivar Kokk kinkis Saare vallavanemale Jüri Morozovile koos Jõgevamaa sümboolikaga mälestusesemetega ka maakonna lipu, mis mõeldud lehvima Voorel, mis on koos aktiviseerimiskeskuse, ökopaisjärve ja külalistemajaga kujunemas järjest kaunimaks paigaks.

Teenekale koduloolasele Evi Lepiksoole kinkis maavanem aga leivalõikamislaua ning aktiivsele vallakodanikule ja vabakutselisele literaadile Mart Aroldile Jõgevamaa teemalised raamatud ja kotitäie Kalevipoja kompvekke.

Edendades valda, edendame riiki

Aastapäeva puhul õnnitlesid Saare valda ka vallavanemad Riina Kull Tormast, Jozsef Weinrauch Palalt ja Aare Aunap Tabiverest, Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse juhatuse liige Urmas Paju ja mitmed teised. 

“Teatud sihid oleme saavutanud, kuid sageli tundub, et praegu on tööd märksa rohkem kui kümme aastat tagasi. Muutes elu paremaks koduvallas, edendame ühtlasi Eesti riiki, sest meie omavalitsus on üks osa sellest,” lausus Saare vallavanem Jüri Morozov.

Meeleoluka kontserdiga esines valla sünnipäeval Ülenurme Muusikakooli d?äss-popansambel. Juhendaja Ursel Oja kinkis Saare valla noortele ansambli hiljuti valminud CD.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus