Round Table toetab puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi

Round Table Eesti (RTE) Fond võtab kuni 16. oktoobrini vastu taotlusi puudustkannatavate laste hariduspüüdluste toetamiseks.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde asutatud RTE Fond on asutatud 2002. aastal Round Table Eesti poolt sooviga hoolida noortest ja toetada neid, kelle rahalised võimalused on takistuseks annete realiseerimisel. Fond toetab laste õpinguid kodumaal ning taotluse rahastamise eeltingimuseks on hea õppeedukus.

Käesoleval aastal tuleb jagamisele toetusi 12 300 krooni suuruses summas. Mullu otsustas RTE Fondi nõukogu maksta välja neli stipendiumi kokku 15 157 krooni ulatuses.

RTE poolt on ka algatatud Eesti vanima heategevuskontserdi Kuningas Arthuri Gala traditsioon, mille esimese kontserdiga koguti 1998. aastal Estonia teatrimaja katusekivide ostuks 100 000 krooni, mis oli toona suurim eraalgatuslik annetus.

RTE Fondist stipendiumi saamiseks tuleb taotlusi esitada sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeedil, millele taotleja lisab trükitult taotluse põhjenduse või tööprojekti, täpse eelarve või kalkulatsiooni ja vajaduse korral soovitajate põhjendused. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Õpingutoetuse taotlusele palume lisada tõendi vastavas õppeasutuses õppimise kohta.

Taotlused tuleb esitada 16. oktoobriks aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn, telefon 601 3428. Vastuvõtt tööpäeviti 10 – 16.

Täpsem teave on Eesti Rahvuskultuuri Fondi koduleheküljel aadressil www.erkf.ee.

Traditsiooniline stipendiumide kätteandmine toimub Mustpeade Majas 17.
detsembril kell 15.

Round Table klubide liikumise juured pärinevad Inglismaalt, kus 1927. asutati esimene klubi. Tänaseks on ümarlauarüütlite liikumine laienenud üle maailma 54 riiki. Liikmeid on organisatsioonil üle 36 000.

Eestisse jõudis maailmas levinud ühiskondlik liikumine 1989. aastal. RTEsse kuuluvad kuni 40-aastased mehed. Praeguseks on Eestis 11 tegutsevat klubi (Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Kärdlas, Viljandis ja Haapsalus) kokku 150 liikmega. Lisaks on asutatud uued klubid Tallinnas ja Kohilas.

Urmas Glase,
RTE asepresident

blog comments powered by Disqus