Round Table Eesti toetab laste haridust

 RTE Fond loodi Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde 2002. aastal sooviga hoolida noortest ja toetada neid, kellele rahalised võimalused on takistuseks annete realiseerimisel. Fond toetab laste õpinguid kodumaal ning taotluse rahastamise eeltingimuseks on hea õppeedukus.

Round Table Eesti teistest ettevõtmistest on tuntud näiteks Eesti vanima heategevuskontserdi Kuningas Arthuri Gala traditsioon. Esimese selle sarja kontserdiga koguti 1998. aastal 100 000 krooni Estonia teatrimaja katusekivide ostuks. See oli toona suurim eraalgatuslik annetus.

RTE Fondist stipendiumi saamiseks tuleb esitada taotlus sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeedil, millele taotleja lisab trükitult taotluse põhjenduse või tööprojekti, täpse eelarve või kalkulatsiooni ja vajaduse korral soovitajate põhjendused. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Õpingutoetuse taotlusele palume lisada tõendi vastavas õppeasutuses õppimise kohta.

Taotlused tuleb esitada 15. oktoobri kella 16ks aadressil A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn. Vastuvõtt tööpäeviti 10-16. Täpsemat teavet saab telefonilt 601 3428  ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi koduleheküljelt www.erkf.ee.

URMAS GLASE,
RTE president

blog comments powered by Disqus