Rohelised ehitavad raha nimel politseiriiki

Avalik kiri Aleksei Lotmanile

iii

Mulle kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhile, aga ka kogu meie erakonnale, on äärmiselt tähtsad kaks väärtust – kodanike põhivabadused ja inimõigused ning teisalt demokraatliku Eesti Vabariigi kaitsmine ja põhiseadusliku korra tagamine. Tasakaal nende kahe väärtuse vahel peab olema tagatud selliselt, et riigivõim esindab siin õiglast valitsemist ja rahu, mitte ei muutu kodanikele hirmu allikaks.

Minu ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna varasemad kokkupuuted Teie ja Eestimaa Roheliste riigikogu fraktsiooniga on riigi julgeoleku tagamise ja kodanike põhiõiguste ja vabaduste kindlustamisel olnud konstruktiivselt positiivsed. Te olete alati esikohale pannud põhiõigused ja vabadused ning koos leidsime lahenduse, kus riigi põhiseaduslik kord oleks riigi jõustruktuuride poolt tagatud õiglaselt, mitte hirmu tekitades. Seepärast olen hämmingus Teie ja roheliste käitumisest selle aasta 15. juunil, kus teie toetusel võeti vastu karistusseadustiku muudatused. See seadus oleks jäänud vastu võtmata, kui roheliste fraktsiooni liikmed ei oleks selle poolt hääletanud. Miks Teie ja roheliste fraktsioon ei hääletanud selle seaduse vastu?

Ma hakkan uskuma neid, kes ütlevad, et 86 miljonit on piisav raha, et rohelisi ära osta. Selle summa eest olete nõus ehitama politseiriiki. Olen Teis pettunud – ma lootsin, et Teie koos oma mõttekaaslastega olete need siirad riigimehed, kes kodanike põhiõiguseid ja vabadusi ei pööra vahetuskaubaks. Lootsin, et Teie ei ole see inimene, kes hakkab politseiriigist rääkima siis, kui keegi sõber või erakonnakaaslane on süüdi mõistetud korruptsioonis.

Kui rääkida korruptsioonivastasest võitlusest, siis võib öelda, et meie kaitsepolitsei ja teised õiguskaitse asutused on teinud viimastel aastatel suure arenguhüppe, mille kinnituseks on efektiivne endise politseiprefekti Otsalti kuritegeliku grupi paljastamine juhtivprokuröri Margus Grossi eestvedamisel. Siin pean tõdema, et Gross üllatas mind positiivselt, nimelt suhtusin ma skeptiliselt justiitsminister Rein Langi otsusesse määrata Gross Tartu juhtivprokuröriks. Tuleb tunnistada, et Lang tegi Grossi sellele ametikohale usaldades õigesti. Otsalti juhtumi efektiivse menetlemisega tõstis Gross end esikandidaadiks järgmise aasta alguses vabanevale riigi peaprokuröri kohale.

Lugupeetud Aleksei Lotman, kutsun lõpetuseks rohelisi üles raha nimel mitte ehitama politseiriiki, vaid olema kodanike vabaduste ja põhiõiguste eest seisja. Seda parlamendiliikmete tööd ei saa veeretada ainuüksi presidendi kaela, kirjutades talle ebasiiraid, kui mitte argpükslikke palvekirju jätta teie endi toetusel vastu võetud seadus välja kuulutamata.

iii

JÜRI PIHL, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees

blog comments powered by Disqus