Robert Närska ja Helmo Hainsoo süü ei leidnud kohtus tõendamist

Karistusseadustiku paragrahvi alusel esitatud süüdistuse järgi jätsid Närska ja Hainsoo 2006. aasta 21. aprillist kuni 29. maini arestitud nõuete alusel Werolile üle kantud raha edasi kandmata kohtutäituri arvele 5 780 871,79 kr ulatuses, teatas Tartu kohtute pressiesindaja.

Süüdistuse järgi asusid Närska ja Hainsoo nimetatud rahalisi vahendeid kasutama ja käsutama Werol Tehaste käibevahenditena.

Kohtus uuritud tõenditega leidis tõendamist, et Närska ja Hainsoo asusid kasutama Weroli käibevahenditena raha, mis kanti kolmandate isikute poolt ettevõtte arvele ajavahemikus 21. aprillist kuni 29. mai 2006. Nad tasusid laekunud rahaga ostetava rapsiseemne eest, maksid elektri ja muude kulutuste katteks tehase igapäevase majandustegevuse raames.

Samas leidis kohtus tõendamist, et vara, mille kasutamist-käsutamist süüdistatavatele ette heidetakse, ei olnud täitemenetluses arestitud, arestitud nõuete katteks tasutud rahaliste vahendite kasutamiseks oli olemas sissenõudja ASi Pere Leib luba ning süüdistatavatele etteheidetava tegevusetuse suhtes puudus õiguslik kohustus. Süüdistatavad ei pannud oma käitumisega toime kuritegu ning puudub kuriteosündmus.

Menetlusosalised saavad otsuse vaidlustamise soovist kohtule teatada seitsme päeva jooksul.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus