Riiklik lapsehoidjate andmebaas valmib juuniks

“Infosüsteemi tehniline lahendus valmib 3. veebruariks, süsteemi käivitamine kogumahus toimub 2006. aasta juuniks,” ütles rahvastikuminister kolmapäeval pressikonverentsil. Süsteemi valmistab ADM Interactive OÜ ning sellega liitumine on omavalitsustele vabatahtlik. Rummo mainis, et paar nädalat tagasi korraldati Tartus ka esimene lapsehoidja kutseeksam, mille sooritasid edukalt kõik 29 eksaminanti. Järgmine lapsehoidja kutseeksam toimub jaanuaris. Samuti töötati sel aastal välja ja kinnitati lapsehoidja kutsestandard, mis määrab kindlaks kutsenõuded lapsehoidja teadmistele, oskustele, vilumustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja isikuomadustele. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus