Riigi Kinnisvara AS sõlmis ehituslepingu teraviljade aretuskeskuse ehitamiseks

Riigi Kinnisvara AS, Ehitustrust AS ja OÜ Tallina Ehitustrust sõlmisid ehituslepingu Eesti Taimekasvatuse Instituudi teraviljade aretuskeskuse ehitamiseks Jõgevamaale. Keskuse ehitustööde maksumus on 1,8 miljonit eurot, projekteerija oli BOA OÜ.


Kinnistul paiknev vana katlamaja lammutatakse, selle asemele rajatakse tänapäeva tingimustele vastav teraviljade aretuskeskus. Säilitamaks kinnistu varasemat olemust ja tähtsust kohalikule kogukonnale, rekonstrueeritakse kinnistul vana katlamaja korsten. Ehitustööd on plaanis lõpetada 2019. aasta sügisel.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel ütles, et teraviljade aretuskeskuse valmimine võimaldab instituudil loobuda mitme tehniliselt halvas seisukorras oleva hoone kasutamisest. „Tööde koondumine ühte hoonesse lihtsustab töö korraldust ning tõstab selle efektiivsust. Väga oluline on seegi, et uues hoones on töötajatel senisest märkimisväärselt paremad töötingimused,“ lisas instituudi juht.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärk on toetada põllumajandustootmise efektiivsust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse mõju keskkonnale ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus