Represseeritud toonitasid vajadust tugevdada ajaloolist mälu

Möödunud laupäeval Rakveres toimunud küüditatute ja endiste poliitvangide kokkutulekul toonitati mitmetes sõnavõttudes vajadust rääkida ja kirjutada noortele stalinlikest repressioonidest senisest põhjalikumalt.

Jõgevamaa Endiste Poliitvangide ja Represseeritute ühingu esimees Tõnu Käbi pidas  kokkutulekul käsitletud valdkondadest üheks olulisemaks nooremate põlvkondade silmaringi avardamist  repressioonide teemadel. “Et Eesti rahva ajalooline mälu püsiks tugev ka tulevikus, tuleks noorematel inimestel  nõukogude okupatsiooni ajal toime pandud poliitilisest genotsiidist märksa rohkem ja sügavamalt teada. Noortes tuleb äratada suuremat huvi traagiliste ajaloosündmuste vastu. Seda kõike tasuks arvestada koolide õppeprogrammide koostamisel ning ka noorteürituste korraldamisel,“ lisas ta.

Rakveres kõlas ka mõte hakata tähistama Eestimaa paiku, kust 1941. ja 1949. aastal inimesi  Siberisse küüditati. “Sellest ettevõtmises saaksid suuresti algatajateks olla represseeritud ise, omavalitsused, mittetulundusühingud. Väärt idee ongi juba tekkinud Jõgeva linnas, kus linnavalitsus ja  Betti Alveri Muuseum kavatsevad rajada  raudtee äärde küüditamise teemalise rong-muuseumi.  Projekti on kaasatud ka maakonna endiste poliitvangide ja represseeritute ühing,“ rääkis Tõnu Käbi, kes 1949. aastal ka ise väikese poisina ise Jõgevalt küüditati.

Tõnu Käbi sõnul käis küüditatute ja endiste poliitvangide tänavusel kokkutulekul Jõgevamaalt 102 inimest. “Osalemist toetasid  Pajusi valla transpordifirma Eltor, Põltsamaa linnavalitsus ning Põltsamaa , Saare, Torma ja Pala vallavalitsused. Hea ja mitmekülgne koostöö omavalitsustega ja Jõgeava maavalitsusega on meie edukaks tegevuseks väga vajalik ka edaspidi.

Käbi sõnul püüab ta ühingu esimehena võimalikult sageli külastada Jõgevamaa erinevaid omavalitsusi. “Tarvis on saada vahetu kontakt iga represseerituga, nii küüditatute, endiste poliitvangide kui ka Tšernobõli aatomielektrijaama katastroofi tagajärgede likvideerimisel töötanutega. Selline töö võimaldaks välja selgitada sedagi, kas Jõgevamaal elab ka represseerituid, kes veel rehabiliteerimata. Rakvere kokkutulekul märgiti, et kogu Eestis on tuhatkond taolist inimest.“  

Veel märkis  Jõgevamaa Endiste Poliitvangide ja Represseeritute Ühingu eestvedaja, et poliitilistel põhjustel kannatanud, nende lähedased ja kaasamõtlejad on oodatud organisatsiooni koosolekutele, mis enamasti toimuvad Jõgeval Betti Alveri muuseumis iga kuu kolmandal neljapäeval kell 10.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus