Rekonstrueerimiseks on õige aeg

Alates 2010. aasta septembrist pakub riik KredExi vahendusel korterelamutele rekonstrueerimistoetust, mille abil saab oma maja korda teha ning elanike küttekulusid vähendada. Lisaks sellele saavad korterelamud alates veebruari lõpust taotleda ka 90 protsenti toetust ehitusprojekti koostamiseks ja omanikujärelvalve teostamiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb kõigepealt läbi viia energiaaudit, mida KredEx 50 protsendi ulatuses toetab. Energiaauditiga pakutakse välja kaks-kolm rekonstrueerimistööde paketti, mille hulgast ühistu saab valida sobivaima.

Järgmine samm on koostada eelarve ning tutvuda rahastamisvõimalustega. Seejuures peab arvestama, et elamu kompleksne rekonstrueerimine pole ühekordne tegevus, vaid protsess, mille ettevalmistamiseks ja plaanimiseks tuleb varuda aega. Üldkoosolekul on vaja vastu võtta hoone rekonstrueerimisprojekti koostamise, rekonstrueerimistööde algatamise ja laenu võtmise otsus.

Seejärel soovitame palgata projektijuhi-omanikujärelevalve tegija, kes aitab tellida ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis ja korraldada ehitushanke ning jälgib rekonstrueerimistööde teostamist. Ehitusprojekt peab olema niisugune, et võimaldab õigesti pakkuda hinda, selle järgi ehitada ja teha vigade vältimiseks omanikujärelevalvet.

Alates veebruari algusest kuni märtsi lõpuni saab KredExilt taotleda toetust ehitusprojekti koostamiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks 90 protsendi ulatuses. Selle toetuse lisatingimuseks on, et projekti tellib KredEx koostöös elamuga ning pärast projekti valmimist on elamul kohustus teostada viivitamatult rekonstrueerimistööd.

Ehitusettevõtte(tete) leidmiseks tuleb korraldada konkurss ja võtta vähemalt kolm pakkumist. Pakkumisi hinnates on vaja teha optimaalne valik töö hinna, eeldatava kvaliteedi ja ehitaja antavate tagatiste vahel. Kindlasti tasub uurida ehitaja tausta. Korterelamu rekonstrueerimise terviklikkusest lähtudes annab KredEx korterelamule rekonstrueerimise rahastamiseks kuni 35 protsenti toetust. Tähtis on meeles pidada, et töödega ei tohi alustada enne toetus- ja laenutaotluse (kui kasutatakse ka laenu) esitamist.

Enne 1993. aastat ehitatud korterelamute puhul on võimalik kasutada soodusintressiga pikaajalist renoveerimislaenu. See on maksimaalselt 20-aastase tähtajaga ja intress on fikseeritud kümneks aastaks tasemel kuni 4,2 protsenti.

Toetus- ja laenutaotlus tuleb esitada Swedbanki või SEB Panka. Kui maja on ehitatud pärast 1993. aastat või laenu ei võeta, saab toetustaotluse esitada otse KredExile.

KredEx pakub alates juunist võimalust kutsuda korteriühistute koosolekule konsultant, kes aitab ühistu juhatusel selgitada korter­elamu renoveerimise vajadust ja rekonstrueerimistoetuse tingimusi.

Viimase kolme kuu jooksul on korterühistute aktiivsus avalduste esitamisel tõusnud. Kasvanud on 25- ja 35- protsendiliste toetuse taotlejate osakaal, mis tähendab seda, et ühistud võtavad ette suuremaid renoveerimisprojekte. 

KredExi andmete kohaselt on paljud ühistud toetuse saamiseks vajalike dokumente ette valmistamas ning ootame seega huvi jätkuvat kasvu.

Märtsi alguseks on KredEx eraldanud rekonstrueerimistoetuse  262 korterelamule kogusummas 7,2 mln eurot. Toetust saab taotleda 2012. aasta 30. novembrini või kuni raha on jagatud.

i

MIRJA ADLER, KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juht

blog comments powered by Disqus