Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonileping Jõgeva linnas aastateks 2009 – 2013

Armastusega juhitud ja väärtusi hindav Jõgeva

Eesti Reformierakonna ning erakonna Isamaa ja Res Publica Liit koalitsioonileping Jõgeva linnas lähtub Eesti Reformierakonna ning erakonna Isamaa ja Res Publica Liit valimisplatvormides esitatud programmilistest seisukohtadest Jõgeva linnavolikogu valimistel 2009. aastal.

Meie eesmärgiks on armastusega juhitud ja väärtusi hindav Jõgeva. Lepingupartnerid on seisukohal, et kogu Jõgeva linnas peab areng jätkuma – maakonnakeskusest Jõgevast peab kujunema elujõuline, ettevõtlust toetav, konkurentsivõimeline, tervislik ning turvaline elu- ning tööpaik.  
Jõgeva linnas vajab rohkem tähelepanu arendustegevus. Senisest tõhusamalt tuleb tegelda  arengukavade, planeeringute ja konkreetsete projektidega.

Koalitsioon tegutseb selle nimel, et aktiivselt ära kasutada Euroopa Liidu ning teiste regionaalarengu fondide võimalused. Koalitsioonileppe terviktäitmine sõltub rahastamisprojektide õnnestumisest, riigi ja linnaeelarve võimalustest. Koalitsioon usub, et riigi ja linna rahalised võimalused paranevad ning valitsemisperioodi lõpuks on koalitsioonilepet võimalik täita.

Koostöös Jõgeva valla ja teiste Jõgevamaa omavalitsustega  tuleksid linna ja piirkondlikud arengukavad põimida ühtseks tervikuks, mis viiks omavalitsuste ühinemiseni.

Teeme elukeskkonna kodusemaks ja armsamaks

Eesti Reformierakonna ning erakonna Isamaa ja Res Publica Liit koalitsioon Jõgeva linnas tegutseb selle nimel, et Jõgeva linnaelanikke jaoks olulised projektid saaksid teoks.

 

 

Hoolime kaaslinlasest!

Tõstame I klassi astuva lapse toetuse  2000 kroonini

Toetame:

– lapse sündi 5000 krooniga

– lastehoidu

– noortekeskuse vabaajainventari ostmist

– gümnaasiumiastme töövihikute ostu

– seenioride kultuurilist tegevust

– politseid, päästeametit ja meditsiini

– sotsiaalmaja tegevust töötute tööoskuste säilitamise eesmärgil

– energiasäästule suunatud ettevõtmisi ja programme

Kingime  igale ratturieksami sooritanule noorele rattalambi

Loome eakatele päevakeskuse

Vähendame Jõgeva linna valitsemiskulusid vähemalt  10% 

 

 

 

Loome Jõgeval soodsa keskkonna ettevõtluseks ja uute töökohtade tekkeks!

 

  Toominga tänava väljaehitamisega.

Ühendame originaalseid ideid ja ettevõtlust loomemajanduse kaudu.

Aitame koostada Jõgeva linna arengut toetavaid rahastamisprojekte.

Kutsume ellu mõttekoja Jõgevalt pärit edukatest inimestest erinevatel elualadel.

Tunnustame väärikalt  ettevõtjaid.

Aitame sõlmida uusi ärikontakte.

Toetame Jõgeva linna noori  praktikakohtadega linna ettevõtetes ja ametiasutustes.

 

Jõgeva elukeskkond tervislikumaks ja kodusemaks!

 

Teeme ratta- ja kooliteed korda ning turvaliseks.

Rajame rattahoidlad koolide juurde.

Ehitame Piiri parki terviseraja ja  peremänguväljaku.

Korrastame Pedja jõe ja selle äärse ala ning rajame puhketsooni.

Toetame mänguväljakute rajamist korterelamute juurde

Kaasajastame ekstreemspordipargi ja olemasolevad mänguväljakud.

Teeme korda Rohu, Estakaadi ja Pae tänava.

Jätkame  vee- ja kanalisatsioonivõrgu arendamist

Rajame uue elamupiirkonna Kalda tänavale.  

Alustame Alo Mattiiseni pargi rajamist.

Ehitame välja B.Alveri muuseumiga piirneva ala ja säilitame vana raudteearhitektuuri.

Korrastame kesklinna poolse raudteeäärse ala ja muudame raudteeülekäigud turvalisemaks.

Toetame korterelamute parkimisalade korrastamist.

Aitame luua korteriühistuid.

Toetame koerte jalutusväljaku ehitamist.

 

Jõgeva koolidest saab ka edaspidi hea hariduse!

 

Loome Rohutirtsu ja Karikakra lasteaia lastele kaasaegsed kasvu-ja mängutingimused Võimaldame igale lapsele lasteaiakoha.

Kaasajastame  õppekeskkonda.

Alustame uue haridus- ja  huvialakeskuse ning raamatukogu planeerimist.

Toetame õpilasvahetust välisriikides. 

Korraldame lastelaagreid ja noorteüritusi.

Rajame uue liikluslinnaku.

 

Väärtustame Jõgeva linna lugu, tema kultuuri ja spordisaavutusi!

 

Uuendame kultuurikeskuse pargi ja vabaõhulava.

Organiseerime suviseid huvitavaid meelelahutusüritusi.

Toetame traditsioonilisi kultuurisündmusi.

Vastavalt võimalustele toetame Jõgeva jäähalli ehitamist.

Toetame Jõgeva saalihokit. 

Kutsume ellu Jõgeva linna aukodaniku Valdeko Vadi mälestusvõistlused võrkpallis.

Toetame Jõgeva kujunemist Euroopas tuntud jalgrattaturismi keskuseks.

 

 

Kujundame aktiivselt Jõgeva linna head mainet!

 

Arendame tunnusteemat: Külmalinn Jõgeva – Jõuluvana kodu.

Edendame koostööd Jõgeva linna ja valla ühinemiseks.

Loome tunnustusfondi,  jätkame aasta õpetaja valimist

Tunnustame Jõgevatrefiga Jõgevale loodud Euroopa motomatkajate sihtpunkti mainet.

 

Poliitiliste kohtade jaotus linnavolikogus ja linnavalitsuses

 

I. Kokkuleppe kohaselt jaotuvad kohad linnavolikogus alljärgnevalt:

 

Linnavolikogu esimees  Eesti Reformierakond

Linnavolikogu aseesimees  Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Linnavolikogu esimees esindab Jõgeva linna Eesti Vabariigi Presidendi valimistel valimiskogus

 

 

1. Rahanduskomisjon, kuus liiget

 

Komisjoni esimees                                          Eesti Reformierakond

Komisjoni aseesimees                                     Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Komisjoni liige                                                 Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Eesti Keskerakond

Komisjoni liige                                                 Eestimaa Rahvaliit

 

2. Sotsiaal-ja tervishoiukomisjon, kuus liiget

 

Komisjoni esimees                                          Eesti Reformierakond

Komisjoni aseesimees                                     Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Komisjoni liige                                                 Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Komisjoni liige                                                 Eesti Keskerakond

Komisjoni liige                                                 Eestimaa Rahvaliit

 

3. Haridus-ja kultuurikomisjon, kaheksa liiget

 

Komisjoni esimees                                          Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Komisjoni aseesimees                                     Eesti Reformierakond 

Komisjoni liige                                                 Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Erakond Isamaa – ja Res Publica Liit

Komisjoni liige                                                 Eesti Keskerakond

Komisjoni liige                                                 Eestimaa Rahvaliit

 

4. Arengu-ja majanduskomisjon, kuus liiget

 

Komisjoni esimees                                          Eesti Reformierakond

Komisjoni aseesimees                                     Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Komisjoni liige                                                 Eesti Keskerakond

Komisjoni liige                                                 Eestimaa Rahvaliit

 

 

 

5. Revisjonikomisjon, viis liiget

 

Komisjoni esimees                                          Eesti Keskerakond

Komisjoni aseesimees                                     Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Eesti Reformierakond

Komisjoni liige                                                 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Komisjoni liige                                                 Eestimaa Rahvaliit

 

II. Linnavalitsus moodustatakse neljaliikmelisena: linnapea, abilinnapea, valitsuse liige, valitsuse liige

 

Linnapea                                                          Eesti Reformierakond

Abilinnapea                                                     Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Valitsuse liige                                                  Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Valitsuse liige                                                  Eesti Reformierakond

 

Me armastame Jõgevat!   Märka väärtust!

 

Eesti Reformierakonna ja  erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimel:  

Kalmer Lain

Priit Põdra

Meelis Pauklin                                                            

 Taisto Liivandi

Kalle Pint                                                                               

Terje Hein

Marko Saksing                                                            

Kalle Piiskoppel

Jaano Terras

Raivo Meitus

Jüri Toit

Ahto Metting

 

Maie Männik

 

Rainer Võsast

Jõgeval, 2. novembril 2009

blog comments powered by Disqus