Raudteeharu ehitamine Painkülani võib kiirendada AS Werol Tehased erastamist

AS Werol Tehased juhatuse liikme Robert Närska sõnul on raudteeharu ehitamine firma käekäigu vaatevinklist igati vajalik. ?Tulevastel omanikel tuleb kindlasti teha investeeringuid, muuhulgas suurendada pressimisvõimsust. Tootmise sellise arengu korral ei piisa ainuüksi Eestimaal kasvatatud rapsist. Rapsi peab hakkama varuma ka välisriikidest ja kõige ökonoomsem on seda teha mööda raudteed Jõgeva maavalitus on asunud lahendama raudteeharu projekteerimise ja ehitamisega seonduvaid probleeme.?Raudteeharude pikendamise projekt valmib tuleval aastal. 2007. aastal alustatakse aga ehitustöödega ning üks raudteeharu jõuab Painkülasse, ? lausus Jõgeva maavanem Aivar Kokk, kes möödunud kolmapäevasel visiidil Jõgeva valda külastas ka aktsiaseltsi Werol Tehased ning vestles firmajuhtidega raudteeharu ehitamist. Kokkuleppekohaselt osaleb AS Werol Tehased raudteeharu ehitamise projektis 25 protsendilise kaasrahastamisega .?Me loodame, et uued omanikud suhtuvad tõsiselt sellesse lubadusse ja kohustusse”, märkis Aivar Kokk. JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus