Rajaleidja jääb ka uuel aastal Jõgeva maakonda alles

Uuest aastat ei paku Innove Rajaleidja enam karjääriteenuseid, aga jätkab õppenõustamisteenuste arendamise ja osutamisega. Keskusi ootavad töö hõlbustamiseks ja teenuse edasi arendamiseks ees mõningad muudatused.


Innove Rajaleidja on aastaid noortele suunatud karjääriteenuseid edukalt arendanud ning nüüd antakse teatepulk edasi Eesti Töötukassale, et teenuse arendust ja osutamist riigi seisukohast optimeerida. Sellega seoses muutub Innove Rajaleidjas töötavate spetsialistide arv, juhtimisstruktuur ning mõnel juhul tööruumid ja nõustamisele registreerumise võimalused.

„Muudatused on kõige otstarbekam läbi viia ühel ajal. Meie peamine eesmärk on kõigile abivajajatele kvaliteetset õppenõustamisteenust edasi pakkuda ‒ kliendile võimalikult mugavalt ja võrgustiku vaatest võimalikult tõhusalt,“ kommenteerib Innove Rajaleidja hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi.

Rajaleidja keskustes jätkavad tööd õppenõustajad – logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja psühholoog – nendelt saab aasta vältel abi ligi 8500 last. Aastas nõustatakse haridusliku erivajadusega lapse toimetuleku toetamiseks ligi 17 000 täiskasvanut ning statistika näitab, et teenuse järele on aina kasvav vajadus.

Rajaleidja teenused alles

Samuti jäävad keskused kooliväliste nõustamismeeskondade rolli. Meeskonnad annavad õpi-, käitumis- ja suhtlusraskuste korral soovitusi õppetöö, -metoodika, -kava ja -keskkonna valikul. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi antakse aastas keskeltläbi 3500, kuid ka nende järele on vajadus kasvanud. Sel aastal on võrgustikuülesel perioodil jaanuar kuni oktoober antud juba 3421 soovitust, Jõgevamaa keskuselt 79.

Karjäärireformi tulemusel muutub Rajaleidja võrgustikus töötavate spetsialistide arv ja koos töötajaskonna vähenemisega vaadati üle ka vajadus seni kasutuses olnud tööruumide järele. 1. jaanuarist on enamus Rajaleidja keskusi küll samadel aadressidel, kuid väiksematel pindadel. Jõgevamaal jätkab Rajaleidja samas asukohas: Jõgeva linnas, aadressil Aia 1.

Samuti koondatakse keskused ühiste juhtimispiirkondade alla ning Innove Rajaleidja piirkonna juhtidena jätkavad kuus praegugi ametis olevat juhti. Jõgeva, Paide ja Tartu keskuseid hakkab juhtima Piret Tatunts.

Oluline on märkida, et kliendi valikuvõimalused Rajaleidjasse pöördumiseks ei ole kuidagi piiratud. Lapsevanem võib otsustada, millisesse keskusesse ta soovib minna, kuna vahel võib lähtuvalt logistikast, elukohast ja -korraldusest osutuda mõistlikumaks hoopis naabermaakonna keskusesse suundumine.

Klientidel on palju võimalusi

Kui Tallinnas, Pärnus, Jõhvis, Narvas ja Tartus on ka uuel aastal Rajaleidja infotöötaja kohapeal olemas, siis väiksemates keskustes infotöötaja edaspidi alaliselt ei tööta. Klientidel on lisainfo küsimiseks või nõustamisaja kokku leppimiseks võimalik valida neile sobiv kanal: kas üle-eestilise infotelefoni, meili või kodulehe vahendusel. Nagu eelneval aastal, on ka edaspidi võimalik suhelda Rajaleidja e-nõustajaga kodulehel oleva chat’i vahendusel või broneerida aeg e-kirja teel. Juba on käimas ka e-broneerimissüsteemi arendus, et tulevikus oleks registreerimine kliendi jaoks veelgi mugavam.

Lisaks tööle haridusasutustes ja keskustes kohapeal, liigub Innove Rajaleidja ka e-teenuste arendamise kursil. „Kahtlemata on ka e-teenused oluline võimalus olemasolevate tugispetsialistide kogemuste ja pädevuste otstarbekamaks rakendamiseks. Tugiteenused peavad samuti tehnoloogia arengutega sammu pidama ja soovijaile olema kättesaadavad,“ sõnas Nele Labi.

Näiteks on juba käimas esimesed katsetused videopõhise nõustamisteenuse pakkumiseks – esialgu logopeediliseks nõustamiseks, aga tulevikus võimalusel ka psühholoogiga vestlemiseks. „Lapsega tegeleb ikka professionaalne ja kogenud spetsialist, ent tavapärase ühes toas viibimise asemel võib laps olla näiteks Ruhnul, logopeed Rakveres ja neid ühendab videopilt,“ selgitas Labi, kuidas videoteenused hoiaksid kokku ka kliendi aega, sest ta ei peaks nõustamiseks ilmtingimata keskusesse kohapeale tulema.

Labi selgitas, et mõistagi jääb alatiseks osa teenuseid, mida kunagi võrku tuua ei saa ega peagi, kuid kliendile valikuvõimaluse pakkumiseks ning spetsialistide tööaja mõistlikumaks ja ühtlasemaks korraldamiseks on e-teenuste arendus vajalik. „Ennekõike on see kindlasti üks võimalus ja kui klient videonõustamist ei soovi, on tal ikka võimalik tulla Rajaleidjasse kohapeale. Rajaleidja jääb kõikidesse maakonnakeskustesse alles.“

KRISTIINA OJAMETS, SA Innove kommunikatsioonispetsialist

blog comments powered by Disqus