Rajal toimub haridusteemaline seminar

Neljapäeval, 21. märtsil toimub Raja vabaajakeskuses Mustvee valla haridusvõrgu analüüsi seminar. Mustvee vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö nõuniku Raivo Vadi sõnul on tulenevalt Mustvee valla arengukavast ja hariduse tööplaanist tänavuse aasta ülesandeks saada selgust sellest, kuhu Mustvee valla haridusvõrk edasi liigub.


Enne haldusreformi tegi Geomedia OÜ Mustvee piirkonnas ühinenud viie omavalitsuse kohta haridusvõrgu analüüsi, mis on aluseks olnud senisele haridusalasele tegevusele. „Seminaril antakse ülevaade, mis on Mustvee valla hariduselus varem ära tehtud. Nüüd on aeg vahekokkuvõtteks. Seminarile on kutsutud nii Mustvee vallavalitsuse kui ka vallavolikogu liikmeid, haridusasutuste esindajaid, koolide hoolekogude liikmeid,“ märkis Vadi.

Seminaril esinevad Piret Sapp Teadus- ja Haridusministeeriumi koolivõrgu osakonnast, Mustvee vallavalitsuse arendusnõunik Aive Tamm ning haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi.

Päeva teises pooles toimub rühmatöö, kus töörühmade liikmed arutlevad haridusalaste probleemide üle ning püüavad neile lahendusi leida. Vaatamata Mustvee vallas tegutsevatele kakskeelsetele koolidele toimub seminar eesti keeles.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus