Rahvas eelistab Tallinna-Tartu kiirteed Saaremaa sillale

1000 vastajaga üle-eestilisest küsitlusest selgus, et esmajärjekorras Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist peab õigeks 60 protsenti vastanuid, 29 protsendi arvates tuleks enne valmis teha Saaremaa sild, vahendab Postimees Online. Kogenud liiklusasjatundja Johannes Pirita pidas küsitlustulemusi küllaltki loogiliseks, sest Tallinna-Tartu maanteel liigub lihtsalt rohkem inimesi kui Saaremaa ja mandri vahet. Samas märkis Pirita, et kuigi paljude vastajate arvates võib neljarealine tee muuta Tallinna ja Tartu vahel liiklemise ohutumaks, siis tegelikkuses ei pruugi nii minna, kuna kiiruste kasvades võib ka oht kasvada. Küsitluse järgi oli Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamine inimeste jaoks prioriteet valdavalt üle kogu Eesti, üksnes Lääne-Eesti ja Virumaa inimesed peavad vajalikumaks rajada enne püsiühendus Saaremaaga. Saaremaa püsiühenduse rajamine pälvis keskmisest enam toetust ka kuni 24-aastaste ning vene keelt kõnelevate vastajate silmis. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus