Rahvaliidu volikogu toetas koalitsioonikõneluste alustamist

Esmaspäeval kogunesid Eestimaa Rahvaliidu volikogu liikmed Tallinna Tallink Spa & Conference hotelli, kus arutasid koalitsioonikõneluste alustamise võimalusi Reformierakonna  ning Isamaa ja Res Publica Liiduga.

Rahvaliidu volikogu liikme Heldur Lääne sõnul olid volikogu liikmed üksmeelel selles, et koalitsioonikõnelustele tuleb minna. Läbirääkimiste delegatsioonile anti kaasa ülesanne esindada erakonna põhimõttelisi seisukohti, kuid detailse aruteluni sellel lühikesel volikogulaste kokkusaamisel ei jõutud. Rahvaliit lähtub koalitsioonikõnelustel arusaamast, et riigi rahanduslik olukord on praegusel hetkel suhteliselt kehv. Lääne sõnul on Rahvaliidu peaeesmärk tagada riigi jätkusuutlik rahanduspoliitika. Siinkohal peetakse silmas, et järgmise aasta eelarve koostataks realistlikult ning ei peaks hakkama taas negatiivseid lisaeelarveid koostama. Heldur Lääne sõnul on muudatused maksusüsteemis möödapääsmatud, kuigi see pole kerge teema. Maksupoliitikast rääkides on Rahvaliit seisukohal, et ainult eelarve kärpimisega riigi majandusolukorda ei paranda. Oluline on ka majanduse elavdamine. Siin näeb Rahvaliit ühe olulise võimalusena Euroopast saadud toetussummade kiiret kasutuselevõtmist. Vaidluskoht on selles, kas maksustada rohkem tarbimist või tõsta makse sissetulekutelt. Maksude  tõstmise osas on Rahvaliidu peamiseks sõnumiks võimalikele koalitsioonikaaslastele, et kaitsta tuleb ühiskonna nõrgemaid liikmeid ja maksustada rohkem neid inimesi, kes Eesti riigi n-ö välja peavad kandma. Selge on aga, et makse hüppeliselt  suurendada pole võimalik, seega ei saa üksikisiku tulumaksu praeguselt 21 protsendilt kohe 26 protsendile tagasi tõsta.  Tulumaksu tõstmisega peaks kaasnema ka tulumaksuvaba miinimumsumma suurenemine.

Rahvaliidu peaeesmärk on koostada tänavuseks ja järgmiseks aastaks reaalsed eelarved ja nendega peab riik täiesti usutavalt välja tulema. „Kui meie läbirääkijate delegatsioon seda eesmärki ei suuda saavutada, siis pole mõtet valitsusse minna,” tõdes Heldur Lääne.

Mis puudutab võimalikke ministrikohti, siis sellel teemal praegu läbi ei räägitud. Selleks puudus ka vajadus, sest kõigepealt tahetakse selgusele jõuda, kas valitsusse minek osutub reaalseks. Kui selline otsus sünnib, siis saab rääkida konkreetsetest ministrikohtadest.

„Rahvaliitlased on seisukohal, et kui me oleme koalitsioonikõnelustesse kaasatud, siis me võtame seda asja tõsiselt,” lausus Heldur Lääne veendunult.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus