Rahvakoosolekul üksmeelt ei leitud

Eestimaal pole ilmselt paika, kus erivajadustega inimestega seotud teema vaidlusi ei põhjustaks.


Nii on see ka Põltsamaal, kuhu kavandatakse erivajadustega inimestele mõeldud nelja korterga elumaja. Esmaspäeva õhtul kogunes Ühisgümnaasiumi aulasse rahvakoosolekule mitukümmend põltsamaalast.

Hoone rajamise plaani tutvustasid kohalikele AS Hoolekandeteenused esindajad. Koosoleku kokku kutsumise eesmärk tekitas kerget hämmastust, sest teemast rääkima tulnud inimestel tundus olevat koosolek vaid linnukese pärast vaja läbi viia, sest hoone asukoht, mille üle väga tuliselt vaieldi, paistis olevat juba ette ära otsustatud.

Selle peale, kas see on nii, vastati ebalevalt, et välja pakutud asukohta on AS-i inimesed kindlalt eelistanud. Kohaletulnud olid üsna üksmeelselt teistsugusel arvamusel.

Kohalikud elanikud edastasid jõulise sõnumi, et nad pole vastu Põltsamaale kavandatava eluhoone rajamisele vaimupuudega inimestele, vaid nad on otsustavalt vastu välja pakutud asukohale kesklinna piirkonnas.

Tegelikult oleks tulnud esmalt arutleda Põltsamaa elanikega kõnealuse hoone võimalike asukohtade üle ja alles seejärel alustada projekteerimistingimuste väljastamise menetlusega, mitte vastupidi.

Nii oleks erivajadustega inimestele plaanitavale elamule sobiva asukoha hoopis rahumeelsemalt välja selgitada saanud. Praegu on pinged jätkuvalt õhus ja hoone lõplik asukoht pole ikka veel selge.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus