Rabav rabapäev Sookolli ja Sisalikuga

  

28. ja 29. mail toimus Toomal õppepäev algklassiõpilastele “Rabav rabapäev sookolli ja sisalikuga”.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regioon kutsus lapsed looduskaitsekuul tutvuma meie suurima rikkusega – puhta loodusega. 3.-4. klasside õpilased Jõgeva Gümnaasiumist ning Ühisgümnaasiumist, Rakkest, Laiuselt ja Vaimastverest matkasid Männikjärve raba laudteel. Uuriti sootaimi, maitsti laukavett, vaadeldi tiibu kuivatavat kiili ja kuulati linnulaulu. Männikjärvel ujusid laululuiged koos äsjakoorunud poegadega, rabas vudis ema ärevate hüüete saatel pisike kiivitaja, kõvahäälse kontserdi andsid rohelised konnad. A. Perviku kirjutatud südamliku ja mõtlemapaneva loo sookollist ja sisalikust esitas Endla looduskaitseala keskuse juures vabaõhulaval Palamuse Amatöörteatri näitetrupp. Nukumeister I. Juuse kujundatud tegelased mängisid seekord loodusliku roheluse ja linnulaulu taustal. Sookolli ja tema sõpru – rästik Küid, sookurgesid Kuruud ja Uulat, konn Ranat, rabakukk Atarri peret ning põdralehma vasikaga sai etenduse lõppedes igaüks oma käega katsuda. Kokku tundis kahel kirkal soojal kevadpäeval vabas looduses olemisest rõõmu 163 õpilast ja nende õpetajad. Ettevõtmist rahastas SA KIK.

KATRIN MÖLLITS

blog comments powered by Disqus