Puurmani valla juubelipidu peeti lossis ja kultuurimajas

Eileõhtused Puurmani valla 20. sünnipäeva pidustused said teoks nii Puurmani lossis kui ka kultuuri- ja spordimajas.

Puurmani lossis toimus pidulik vastuvõtt eelmistele ja praegustele omavalitsusjuhtidele, tänastele volikogu liikmetele, ettevõtjatele, koostööpartneritele. Koosolijad said kaasa ka sündmusele kohased meened.

Kultuuri- ja spordimajas andis kontserdi Luisa Värk ning vallarahvas sai ansamblimuusika saatel tantsida. Pidu oli kõigile tasuta.

“Meie omavalitsuse arengut on viimasel ajal oluliselt mõjutanud mitmete projektirahade laekumine. Vastavad summad võimaldavad teha mahukaid investeeringuid, rajada ja nüüdisajastada mitmeid objekte ja infrastruktuure. Ühe näitena võib tuua moodsat ühisveevärki, mis Puurmanisse juba välja ehitatud ja varsti valmib Sadukülas.  Kõigi vallavolikogude ja vallavalitsuste koosseisude tegutsemisajal on toetatud lossi kordategemist. Nüüdseks on restaureerimistööd mõisahoones lõpetatud, kestab pargi korrastamine,” rääkis Puurmani vallavanem Rauno Kuus, kes juhib valda alates 2005. aasta sügisest. Enne teda olid vallavanemateks Vello Pettai, kes oli ametis valla staatuse saamise ajal, ning  aastatel 1991-2005 Rein Paap.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus