Puurmani park rekonstrueeritud

 

Tänavu mais lõppes Puurmani mõisapargi rekonstrueerimise projekt, mis läks lõpuks maksma ca 88170 eurot. Sellest saadakse toetusena KIKist ligi 90 protsenti ja ülejäänud osa tasub vald. Raha tuli Euroopa Regionaalfondi struktuuritoetuse meetmest “Looduse mitmekesisuse säilitamine” projekti “Puurmani mõisapargi rekonstrueerimine I etapp” raames. Aluseks oli Artes Terrae koostatud Puurmani mõisapargi puistu hoolduse ja raiete projekt. Riigihanke tulemusena tunnistati paremaks pakkujaks OÜ Vilkest, töödega alustati 2011. aasta novembris. Projekti eesmärgiks oli tugevasti kahjustatud ohtlike, surnud ja kuivanud puude raie ja põlispuude võra hoolduslõikuse teel säilitada Puurmani mõisa pargi regulaarne pargimuster.

Park on plaanitud säilitada romantiliste vaadetega pargina, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks Puurmani valla elanikele ja piirkonda külastavatele turistidele. Isetekkelise ja uus istutatud taimestiku eemaldamine lõi paremad kasvutingimused pargis kasvavatele puudele ning avas vaated pargist maastikule ja maastikult mõisaparki. Rohkem infot projekti kohta saab ka KIKi kodulehelt.

Puurmani abivallavanem Arvo Pennoneni sõnul tehti pargis asuvatele põlispuudele tervenduskuur ning viidi ka üsna suures mahus läbi pargi haljastust.  Tihe koostöö on olnud SAga Keskkonnainvesteeringute Keskus ning keskkonnaameti ja muinsuskaitseametiga.

Pargi vastu oli kõigil asutustel kõrgendatud huvi, sest tegemist on nii Euroopast tuleva rahaga kui ka XVIII sajandil rajatud pargiga, kus osa puid on paarisaja aasta vanused.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus