Puurmani pais ja kalapääs valmis

Puurmani kalapääs ja korrastatud pais lisavad paigale miljööväärtust. Igatahes tasuks huvilistel retk ette võtta ja oma silmaga veenduda, kuidas kõik toimib.

Loomulikult on kalapääs ülioluline kaladele, sest nüüd pole nende liikumine enam takistatud.

Pedja jõe alamjooksul asuv Puurmani pais on korras, kuid mis saab siis, kui ülesvoolu asuvaid Härjanurme, Tõrve, Painküla paisusid korrastama hakatakse? Tegelikult peaks ühe jõe algusest lõpuni korda saama. Ja tööde järjekord tulnuks hoopis ülevalt alla paika sättida. Tänu Puurmani vallavalitsuse tublile tööle läks hoopis teistpidi. Kes sellisel juhul jõge kui tervikut peaks nägema?

blog comments powered by Disqus