Puurmani lasteaias on mudilasi piisavalt

Puurmani lasteaias on lapsi piisavalt ja kohalik kool saab siit   võrdlemisi palju uusi  õppureid.

Puurmani vallas ringsõidul olnud Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev tutvus ka Puurmani lasteaiaga “Siilipesa”.

Lasteaia direktori Imbi Sinimetsa sõnul on neil  praegu 46 last. Juhataja sõnul asub alates järgmise aasta 1. jaanuarist ühte rühma tööle kaks lasteaiaõpetajat. Nüüd ongi uuesti võetud suund sellele, et edaspidi on igas rühmas kaks õpetajat. Maavanema küsimusele, kui palju on järgmisel aastal Puurmani lasteaiast lapsi kooli minemas, vastas Imbi Sinimets, et praegu õpib ettevalmistusrühmas kümme last. Puurmani vallavanem Rauno Kuus märkis, et keegi nende kümne lapse hulgast vahepeal n-ö kaduma minna ei tohiks. Pigem võib karta Puurmani kooli jaoks kaduma minevaid lapsi hoopis koduste laste hulgast, kes lasteaeda pole jõudnud. Lasteaia juhataja sõnul on kõik ettevalmistusrühma lapsed käinud lasteaias algusest saadik ja keegi neist pole sinna sattunud poole pealt.

Praegu on lasteaeda pääsemist ootamas kolm last. Imbi Sinimetsa sõnul nad hetkel rohkem lapsi lasteaeda vastu võtta ei saa, liiati veel olukorras, kus igas rühmas on ainult üks õpetaja. 

Metallkonstruktsioonid enamasti maha võetud

Vallavanema sõnul on lasteaia mänguplatsil metallkonstruktsioonid enamasti maha võetud, nii et ohtlikke mängukohti lasteaia territooriumil olla ei tohiks.

Kuusi sõnul vajaks lasteaiahoone hädasti soojustamist, kuid praegu neil selleks võimalust ei ole. CO2 kvoodist saadud raha seekord lasteaiale ei jagunud.

Kõik lasteaia õpetajad on kohalikud inimesed. Ka lapsed käivad siia lähemast ümbrusest, ühe kaugemalt käiva lapse kodu asub Pikknurmes.

Viktor Svjatõševi sõnul on Peipsi ääres mitmeid selliseid valdasid, kus lapsed, kelle tegelikuks koduks on Tartu linn, elavad hoopis vanavanemate juures. Tartus lihtsalt ei ole lasteaiakohti saada ja nii pannakse lapsed vanavanemate elukohtade lasteaedadesse. Selliseid näiteid on teada nii Pala kui Saare vallast. Praegu tuleb lapsevanemal tasuda lapse lasteaia koha eest kuus  8,31 eurot ja alates 1. jaanuarist tõuseb see 10 eurole.

Lisaks kohamaksule tuleb tasuda toiduraha. Toidul on Puurmani lasteaias olenevalt laste vanusest kolm erinevat hinda. Direktori sõnul pole neil plaanis toiduraha suurendada,  sest praeguse summaga tullakse toime.  

Vanemate osavõtt üritustest vajalik

Kasvatajate sõnul torkab silma tõsiasi, et kui kunagi rääkisid lapsed lasteaias muinasjuttudest, siis nüüd on selle asemele tulnud arvutist ja televiisorist ning teistest meediakanalitest saadud teadmised ning info.

Samas  ilmneb paljudel lastel  kodus rahuldamata jääv hellusevajadus. Nii tahavad mõned neist kohe lasteaeda jõudes sülle saada või ootavad kallistust.

Alles hiljuti tähistati isadepäeva ja ühel lapsel polnud kohal kumbagi vanemat ja pärast pidu tuli talle ema järele. Õpetajate sõnul oli seda last kurb jälgida. Lasteaia õpetajad on seisukohal, et aastas kord toimuval isadepäeval peaks iga isa proovima leida võimaluse kohale tulla. Kui isal sellel päeval tõesti  võimalik tulla pole, peaks selle aja leidma ema.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus