Puukoolitöötajaid ootab uus huvitav eriala

Puukoolis töötavaid inimesi, kel seni erialane haridus puudu, aga ka muidu huvilisi rohenäppe ootab tänavu sügisel Luua Metsanduskoolis uus eriala – puukoolimajandus.

Luua Metsanduskooli õppeosakonna juhataja kohusetäitja Raili Laasi sõnul võib õppima asuda ka täiesti teise eriala omandanud inimene, kes tunneb, et soovib oma tuleviku siduda mõne puukooliga. “Tihti võetakse puukoolidesse tööle erihariduseta  inimene, kuid kui talle töö meeldib ja ta otsustab jääda paikseks, on vaja hankida lisateadmisi. Mõnikord õpetatakse inimesi ka töö juures, kuid see tegevus pole ajapuudusest tingituna alati süstemaatiline. Mõni inimene kardab kooli tulla ja mõtleb, et kuidas ta noorte keskel ikka hakkama saab,” rääkis Laas. Tema kinnitusel tuleb mõnele inimesele lihtsalt väike tõuge anda ning kui ta näeb, et teised õppurid pole ka kõik äsja koolipingist tulnud, rahuneb maha ning tuleb tegelikult väga hästi toime. Ja samas on tal ka väga huvitav. 

Ainus tingimus – 25 eluaasta piir läheduses

Luua Metsanduskooli arendusjuht Anu Vaagen lisas, et pidevalt kuuleme ja loeme erialata inimestest. “Nüüd on nendel inimestel võimalus tulla tasuta õppima,” kinnitas ta.

Puukoolimajanduse eriala oodatakse õppima vähemalt põhihariduse omandanuid, kel eluaastaid vähemalt 25. 

Uuele õppekavale on õppima oodatud nii puukoolide ja aiandite töötajad ning haljastusfirmades puude hooldamisega tegelevad inimesed kui kõik noored, kes mahuvad KUTSE-programmi tingimuste alla.

Kui mõnel huvilisel on juba keskharidus või lausa kõrgharidus, siis seegi pole takistuseks uue eriala omandamisel. “Kui inimesel on huvi ja tahtmist, siis miks mitte teha endale põhjalikumalt selgeks üks valdkond,” lisas Laas.

Tema kinnitusel kaasab kool uue eriala õpetamisse oma eriala spetsialiste, kes töötavad puukoolides. Vastavalt sellele, kuidas puukoolides hooaeg lõpeb, algab uue eriala õpetamine alles novembris, kui tähtsamad tööd tehtud ja aega õppimisele ning õpetamisele keskenduda.

Avaldusi võetakse uuele erialale vastu 24. augustini. 

Kõigepealt omandatakse tööoskused

Uue eriala jaoks õppekava koostanud Luua Metsanduskooli õpetaja-metoodik Aino Mölder on Vooremaale varem rääkinud, et juba ammu on puukoolidest õppeasutuse poole pöördutud ning palutud koolitada töölisi ka nende jaoks.

Mõned puukoolid on küll soovinud, et koolitataks ka keskastme juhte, kuid enamik vajab siiski töötegijaid, kellel oskused ja vastutustunne omast käest võtta. “Ühe aastaga juhti ei saa, kõigepealt peaks omandama tööoskused ning seejärel võiks mõelda ka juhtide jätkuõppele. Praegu hakatakse Luual igal juhul puukooli aednikke koolitama,” rääkis Mölder.

Luua Metsanduskooli uus puukoolimajanduse õppekava põhineb maastikuehitaja kutsestandardil, olles sellest üks osaoskus. Maastikuehitaja täispika õppekava maht on 2,5 aastat.  Kuna uus eriala hõlmab sellest vaid puukooliaedniku jaoks välja valitud oskused, siis kestab õppetöö vaid ühe aasta. Mõistagi sisaldavad mõlemad õppekavad terve rea ühiseid baasoskusi, mis on vajalikud kõigile, kes mingilgi moel aednikutöid teevad. Need oskused sisalduvad aianduse aluste moodulis, mis kuuluvad nii  maastikuehituse “emaõppekavasse” kui selle põhjal välja töötatud puukoolimajanduse õppekavasse.

Ülejäänud oskused on aga seotud puukoolide spetsiifikaga. Sellisteks oskusteks on näiteks ilutaimede paljundamine, kasvatamine, võrade ja juurestiku kujundamine ning taimekaitse, aga ka klienditeenindus, istikute tootmise tehnoloogiad, istikute kvaliteedi hindamine jms. Olgu öeldud, et seni ongi puukoolides olnud probleemiks näiteks võrade kujundamine; juurestiku kujundamisest teatakse veelgi vähem. Uut eriala hakkavad õpetama kooli oma töötajad, kui nende koormus just väga suureks ei lähe.   

Praktika väga tähtis

Õppetöös on olulisel kohal ka praktika erinevate tootmissuundadega puukoolides. Et praktika ajal omandataks kõik vajalikud töövõtted, saab iga õppur kaasa tööpassi, kus kirjas elementaarsed tööd, mida praktika lõpuks peaks teha oskama. Neid on ühtekokku 30. Kui õppur tunneb, et asi on selge, laseb ta seda praktikajuhendajal allkirjaga kinnitada – vastav koht tööpassis on olemas. Kui kõiki tööpassiga nõutavaid tööoskusi ei ole võimalik omandada ühes ettevõttes, võib praktika sooritada ka mitmes erineva spetsiifikaga ettevõttes.

Kui puukoolimajanduse eriala hästi vastu võetakse, kavatseb kool ette valmistada ka täiendavaid õppekavasid, mida sama koolituse läbinud inimestel edaspidises elus võib samuti vaja minna. “Me ei lähe tupikteele,” kinnitas Raili Laas.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus