Puuetega laste laager Rannapungerjal õnnestus

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda organiseeris vaimupuudega ja seadusega vastuollu läinud laste profülaktilise töö läbiviimiseks ja õigusrikkumiste ennetamiseks maakondliku laagri Rannapungerjal, kus osales seitsmest vallast 20 Kiigemetsa kooli õpilast.

Taoline laager toimus neljandat korda, aga ilmataat meid seekord ei soosinud ja osa ajast olime vihma tõttu sunnitud veetma Kiigemetsa koolis. Sellepärast täname osutatud abi eest kooli direktorit Urmas Paju ja bussijuhti Kaido Laredeid.

Laagri eesmärgiks on vaimupuudega ja seadusega vastuollu läinud laste profülaktilise töö läbiviimine ja õigusrikkumiste ennetamine. Selle raames andsime lastele esmaabi- ja vetelpäästealast koolitust, tutvustasime piirivalvega seonduvat, jagasime infot abi saamise võimaluste kohta puuetega inimestele vajalikest ametiasutustest Jõgevamaal. Veel õpetasime lastele töö-  ja korraharjumusi ning arendasime lapsi füüsiliselt sportmängude ja ujumisega, sh ka ujuma õpetamisega.

Laagri igapäevasesse kavva kuulus loeng ja praktiline tegevus kindlatel teemadel, ujumine, spordivõistlused, meelelahutus ja igaõhtune vestlusring päevase loengu aruteluks.

Õpilastele käisid vestlemas Ene Vaiknemets Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsist, kes  oli kaasa toonud lastele puuvilju ja kingitusi, ning Luule Palmiste Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojast. Eriti põnevaks kujunes kolmapäev, kui külla tuli Kirde piirivalve piirkonnaülem Aimar Köss kahe piirivalvajaga. Neil oli kaasas kaks teenistuskoera, kes näitasid lastele oma oskusi. Pärast loengut oli igal tahtjal võimalik sõita ATVga ja seda juhust ei jätnud keegi kasutamata. Kuigi oli väga vihmane ja jahe, meeldis see päev lastele kõige rohkem.</p>

Pärast loenguid kaunistasid lapsed telke, mängisid öist luuremängu, mis tekitas paljudele põnevust, sest see toimus uneajast ega pidanud magama, korraldati matk krossirajale, laulude ja tantsumängude õhtu ning disko.

Laagris viibinud õpilased osalesid kõigil üritustel väga aktiivselt, olid sõbralikud, rõõmsameelsed  ja töökad.

Teguderohked päevad kadusid kiiresti ja laagri lõpp tuli äkki. Kõik laagrilised soovisid, et uus laager tuleks rutem. Need viis päeva olid ilmale vaatamata põnevad, sisukad, sai ujuda, hästi süüa ja palju meeldivaid autasusid-meeneid.

EHA LINDUS, laagrijuht

blog comments powered by Disqus