Puudega inimesed kaardistasid Jõgeva hoonete ligipääsetavust

Kahe kuu töö tulemusi tutvustasid Endre Varik ja Ragnar Lust ning Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Auli Lõoke ja liikumisvabaduse kaardistamise üle-eestilise projekti meeskonna liige Arko Vool eile Jõgeva kultuurikeskuses.

            51 kaardistatud objekti hulgas oli 11 riigi- ja ühiskondlikku, 3 haridus-, 5 meditsiini- ning 5 kultuuri- ja vaba aja veetmise asutust, 1 majutus-, 2 toitlustus- ja 22 kaubandusettevõtet ning 2 tanklat. Neist osutus puudega inimestele täielikult ligipääsetavaks vaid 11. Piiratuks hinnati ligipääsu 16 objektile ning 24 hoonet jäävad kõnealusele seltskonnale ilma kõrvalise abita täiesti kättesaamatuks.

            Samas polnud kõnealuse projekti eesmärgiks mitte n-ö süüdistusmaterjali, vaid info kogumine ja selle invainfoportaali ülespanek. Aadressilt http://liikumisvabadus.invainfo.ee leiabki huviline info ühtekokku 1133 Eestimaal paikneva objekti kohta, neist 51 siis Jõgeva linnast.

            Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuhi Auli Lõokese sõnul on ligipääsetavuse alane infoportaal mõeldud eelkõige n-ö väljastpoolt tulijale: kui liikumispuudega inimene soovib mõnd Eestimaa paika külastada, siis saab ta enne välja uurida, kus ta einestada, kus meelt lahutada, kus pangatehinguid teha ning kus ööbida saab.

            ?Samas on see mõtlemisainet pakkuv info ka omavalitsusele, kes saab selle põhjal planeerida tegevusi ühiskondlike objektide ligipääsetavuse parandamiseks,? ütles Auli Lõoke.

               Jõgeva linnavalitsus eesotsas sotsiaalala kureeriva abilinnapea Kalmer Lainiga oli Auli Lõokese sõnul Liikumispuudega Inimeste Liidule väga heaks projektipartneriks, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda aga heaks nõuandjaks.
               Auli Lõokese sõnul on sarnased projektid läbi viidud Tallinnas, Viljandis, Pärnus, Paides ja Sauel, käivitumas Haapsalus, Rakveres ja Tartus ning planeerimisel Hiiumaal. Nii et praegu on info liikumisvabaduse portaalis veel üsna lünklik, ent see täieneb pidevalt.
RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus