Punane Rist korraldas Palal lastelaagri

Laagrist võttis osa 16 kuuenda klassi õpilast. Kooli poolt aitasid laagrit läbi viia õpetajad Maila Kolberg, Reet Kuusik, Malle Weinrauch ja allakirjutanu.

Esimesel laagripäeval toimusid mitmesugused õppused. Õpetaja Maila Kolberg rääkis sellest, kuidas toimida õnnetusjuhtumite korral, abistada kannatanut ning kuhu ja kuidas tuleb teatada õnnetusest. Teises loengus said lapsed teada, mis ohustab meie tervist, kuidas kaitsta ennast viirusnakkuste eest, milline toime meie tervisele on narkootikumidel, alkoholil ja suitsetamisel ning millega tegeleb Eesti Punane Rist. Õppused lõppesid viktoriiniga. Kuus paremat vastajat olid Joonas Karu, Martin Kuslap, Kadi-Mari Ainsalu, Lagle Pärn, Kati Rattasepp ja Kätlin Kool.

Pärast lõunasööki jätkus töö kunstiõpetaja Reet Kuusiku juhendamisel. Valmis konkursitöö teemal «Sport ja tervis». Kõik tööd olid huvitavad ja ˛üriil oli raske otsustada, keda esile tõsta. Parimaks tunnistati nii idee kui teostuse poolest Krista Bunderi töö, ära märgiti Kadi-Mari Ainsalu ja Kertu Kasemägi tööd. Õhtu lõppes diskoga.

Teisel laagripäeval külastasime Tartus mänguasjamuuseumi, McDonalds’it ja Aura veekeskust.

Toreda laagri eest täname kooli nimel EPR Jõgevamaa Seltsi juhatuse esimeest Sirje Vasemägi ja sekretäri Tiina Säälikut.

HELLE VÄRS

blog comments powered by Disqus