Puhkusetasu peaks kätte saama eelviimasel tööpäeval enne puhkust

Töötaja oli puhkusel ja tööandja ei maksnud talle puhkusetasu. Seda tööandjalt küsides sai ta vastuse, et selle võib maksta ka palgapäeval. Kas tööandja võib ise otsustada, millal maksta puhkusetasu, tahtis töötaja teada.


Tööinspektsiooni tööinspektor-juristi Ülle Kooli kinnitusel makstakse puhkusetasu töölepingu seaduse paragrahv 70 kohaselt hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Ainult poolte kokkuleppel on võimalik puhkusetasu maksta puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Antud sättega pole keelatud ka kokkulepped töötajaga, mille alusel makstakse puhkusetasu näiteks puhkuse kestel või osade kaupa. Oluline on, et  seda ei maksta hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Tööandja ei saa ise otsustada puhkusetasu maksmist palgapäeval, selleks on vajalik tööandja ja töötaja kokkulepe. Kokkuleppe puudumisel on töötajal puhkusetasu maksmisega viivitamise korral õigus nõuda viivist. Hetkel kehtiv viivis on 8,05 protsenti aastas ehk arvutuslikult ligikaudu 0,022 protsenti viivitatavalt summalt päevas.

blog comments powered by Disqus