Puhkemajanduse arendamisel tuleb arvestada looduskaitsenõudeid

ERKASe projektijuht Signe Somelar andis mõttevahetusele tulnud kohalikele ettevõtjatele, kinnisvaraomanikele ja aktiivsetele vallakodanikele ülevaate Saadjärve ümbruse kui puhkepiirkonna arengukava koostamisest, mille juures on sihtasutuse koostööpartneriteks Tabivere ja Tartu vald.  Arengukava koostamist rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

            “Saadjärve äärse ala saamiseks populaarseks puhkepiirkonnaks tasuks välja ehitada paadisadamate kett ja jahisadam, rajada matkateed, kämpingud, toitlustamisvõimalused. Mõttekas oleks soodustada turismitalude tekkimist,” rääkis Signe Somelar, rõhutades, et on väga oluline teada saada, mida sellistest plaanidest arvavad kohalikud inimesed, kuulata ära nende ideed ja ettepanekud.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist  Eerika Purgel märkis, et puhkemajanduse arendamine Saadjärve ümbruses sõltub maastikukaitseala kaitse-eeskirjast, mida aitab ellu viia 2009. aastal valmiv kaitsekorralduskava. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel koostatavas  kavas tuuakse välja piirkonnad, kus on võimalik ehitustegevus, ja ühtlasi määratakse kindlaks selleks vajalikud tingimused. Enne keskkonnaministeeriumisse kinnitamiseks esitamist tutvustakse kava avalikul esitlusel.

Mõttevahetusel jäi kõlama mõte, et Saadjärve piirkonda võiksid pigem külastada väiksemad,  loodusest ja kaasinimestest hoolivad turistide seltskonnad. ERKASe projektijuht Signe Somelar teatas, et mõttevahetusi Saadjärve äärse puhkemajanduse arendamise teemadel korraldatakse ka edaspidi, kusjuures järgmisele arutelule kutsutakse ka keskkonnateenistuse esindajad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus