Priit Saksing kaitseb kalurite liidus Peipsi kalurite huve

Möödunud nädalal toimunud Eesti Kalurite Liidu üldkoosolekul valiti Priit Saksing ainsa Peipsiäärsete kalurite esindajana Eesti Kalurite Liidu juhatusse. Ettepaneku tema valimiseks tegi kalurite liidu esimees Andres Varik.

?Seni on riigi huviorbiidis olnud eelkõige Läänemere kalurite probleemid. Peipsi kalurite muredele on aga tähelepanu praktiliselt pööramata jäetud. Mitmetes olulistes riiklikes dokumentides on selle regiooni kalandusküsimused kajastamata jäänud. Näiteks peaks tagama, et kala üleandmine ja vastuvõtmine toimuks vaid atesteeritud sadamates, kus selleks on vajalikud tingimused. Praegu pole Peipsi ääres ainsatki sadamat, mis vastaks Euroopa Liidu nõuetele. Sadamad vajavad nüüdisajastamist ja laevad moderniseerimist. Nendeks ümberkorraldusteks tarvilike investeeringute tegemiseks tuleks rakendada nii riiklikke kui ka Euroopa Liidu toetusprogamme. Paraku on Peipsi kalurid iimasel ajal olulisest ahast ilma jäänud.

Eesti kalamajandus tervikuna pidi riiklikust abiprogrammist saama 110 miljonit rooni, kuid selle raha eraldamine ühistati. Kalurite liit aatis kirja peaminister Juhan artsile, selgitamaks välja põhjusi, iks raha ei saadud. aksingu sõnul peavad praegustes ludes ennekõike vastu ugevad ja arenemisvõimelised alandusfirmad.

?Kaluritel on vaja põhjalikumalt ppida oma töös vajalikke oskusi ja teadmisi. Ees ootab kalurite atesteerimine Euroopa Liidu nõuetest lähtudes,? kinnitas Saksing.

Priit Saksing kommenteeris ka muudatusi kalamajanduse riiklikul haldamisel. ?Alates oktoobrist hakkab kogu kalamajandust keskkonnaministeeriumi asemel haldama põllumajandusministeerium. Keskkonnaministeeriumile jääb vaid kontrolliv roll.

Olen vestelnud põllumajandusminister Ester Tuiksooga, kes suhtub kalandusse teiste põllumajandusaladega võrdselt. Leian, et seoses uuendusega peaks ka maakondades ametis olema põllumajandusministeeriumi töötajad, kes tegelevad kalandusprobleemidega,? nentis Saksing.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus